کد خبر: 100208 A

کارکنان کارگزاران مراکز مخابرات روستایی از استان های مختلف کشور همچون همدان، کرمان، کرمانشاه و یزد هستند.

جمعی از کارکنان کارگزاران مخابراتی در مقابل قوه قانونگذاری تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، جمعی از کارکنان کارگزاران مراکز مخابرات ICTصبح امروز (چهارشنبه 6 شهریور) در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

این عده خواستار اجرای بند 86 قانون بودجه 1392 کل کشور هستند.

کارکنان کارگزاران مراکز مخابرات روستایی از استان های مختلف کشور همچون همدان، کرمان، کرمانشاه و یزد هستند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر