کد خبر: 82496 A

اولین نشست خبری دكتر حسن روحانی با اصحاب رسانه/8/

درحال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است بنابراین باید این فاصله برطرف شود. دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.

ایلنا: حسن روحانی در بخش هشتم اولین نشست خبری خود، با تاكید بر تلاش دولت‌ یازدهم برای افزایش دستمزد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزایش دستمزد كارگران براساس نرخ تورم را نه تنها یك وعده انتخاباتی كه حق قانونی كارگران دانست.

روحانی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایلنا كه پرسید؛ براساس مصوبهٔ شورای عالی كار، امسال دستمزد كارگران 6 درصد كمتر از نرخ رسمی تورم تعیین شد و این در شرایطی است كه كارگران و به‌طور كلی جامعه مزدبگیر به دلیل سقوط ارزش پول ملی شرایط سختی را می‌گذرانند. برنامه فوری شما برای تحقق وعده‌ای كه پیش از انتخابات در خصوص تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم مطرح كردید، چیست؟ گفت: این وعده من نیست، قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود.

رئیس جمهوری منتخب مردم ایران ادامه داد: درحال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است بنابراین باید این فاصله برطرف شود.

حسن روحانی تاكید كرد: دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.

حسن روحانی اولین نشست خبری دکتر حسن روحانی با اصحاب رسانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر