کد خبر: 73034 A

با حكم وزیر كشور؛

محمد نجار وزیر كشور،‌ در این حكم همچنین وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مسؤولیت امور مربوط به بازرسی انتخابات شوراها را نیز به غلامعلی حاجی زاده محول نموده است.

مدیر كل دفتر ارزیابی عملكرد، بازرسی و پاسخگویی به شكایات وزارت كشور، از سوی وزیر كشور و رئیس هیأت اجرایی مركزی انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مسؤول پیگیری و هماهنگی امور مربوط به بازرسی و كنترل جریان انتخابات ریاست جمهوری و همچنین مسؤول امور مربوط به بازرسی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا منصوب شد.

به گزارش ایلنا، غلامعلی حاجی زاده؛ مدیر كل دفتر ارزیابی عملكرد، بازرسی و پاسخگویی به شكایات وزارت كشور، از سوی وزیر كشور و رئیس هیأت اجرایی مركزی انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مسؤول پیگیری و هماهنگی امور مربوط به بازرسی و كنترل جریان انتخابات ریاست جمهوری و همچنین مسؤول امور مربوط به بازرسی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا منصوب شد.

بنا بر این گزارش در حكم وزیر كشور خطاب به حاجی زاده آمده است؛به استناد تبصره 9 ماده 31 قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به بند سه صورتجلسه مورخ 23/2/92 هیأت اجرائی مركزی انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بموجب این حكم جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان مسؤول پیگیری و هماهنگی امور مربوط به بازرسی و كنترل جریان انتخابات ریاست جمهوری منصوب می نمایم.

انتخاب اعضاء، پیگیری برای تشكیل گروه های بازرسی در سراسر كشور، برنامه ریزی برای توجیه و آموزش بازرسین و اتخاذ تمهیدات لازم برای بازرسی وكنترل جریان انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، از جمله مواردی است كه انتظار دارد با یاری پروردگار متعال و با هماهنگی اینجانب نسبت به انجام شایسته و مطلوب آن اهتمام و تلاش نمایید.

مصطفی محمد نجار وزیر كشور،‌ در این حكم همچنین با اشاره به برگزاری همزمان انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و به استناد ماده 66 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مسؤولیت امور مربوط به بازرسی انتخابات شوراها را نیز به غلامعلی حاجی زاده محول نموده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر