کد خبر: 53416 A

انواری:

کمیته امدادامام خمینی (ره) امروز در مداری حرکت می‌کند به دنبال شناسایی استعداد‌ها است تا این استعداد‌ها را شکوفا نماید و در حوزه عمل وارد شود‌. ‌

ایلنا: سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: تصور خیلی‌ها این است که کمیته امداد در مسایل معیشتی امدادرسانی می‌کند، اما بزرگ‌ترین نقش را در امنیت ملی کشور دارد، چرا که نقش بازدارنده در تهدیدات و کارآفرینی دارد و توانسته این امنیت را ایجاد نماید‌. ‌

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد انواری در جمع نخبگان و برگزیدگان علمی و فرهنگی خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت‌: نگاه بلند حضرت امام (ره) نویددار است، چرا که سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) در شرایط بحرانی که انقلاب همه چیز را به هم ریخته بود به دلیل توجه امام به محرومین در کشور ایجاد شده است‌. ‌

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت‌: امام خمینی (ره) منظومه‌ای را طراحی کرد که می‌تواند این یک قطعه‌ای از قطعات نظام اسلامی باشد‌. ‌

انواری خاطرنشان کرد‌: فعالیتی که کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام می‌دهد از وظایف اولیه ولی فقیه زمان و معصومین است‌. ‌

وی بیان کرد‌: هر جایی در کشور و خلاء و خدمتگذاری و امداد در آنجا نمود پیدا می‌کرد کمیته امداد حاضر بود، اما امروزه برخی وظایفش منسوخ و برخی دیگر به این وظایف اضافه شده است‌. ‌

انواری گفت‌: کمیته امدادامام خمینی (ره) امروز در مداری حرکت می‌کند به دنبال شناسایی استعداد‌ها است تا این استعداد‌ها را شکوفا نماید و در حوزه عمل وارد شود‌. ‌

وی افزود‌: امروز پیش از یک میلیون زن سرپرست خانوار را کمیته امداد امام خمینی (ره) پوشش دارد و ۷۰۰ هزار دانش آموز از این نهاد بهره می‌گیرد‌. ‌

انواری گفت‌: صدهزار دانش آموز نیز امروز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و یک میلیون سالمند را تحت پوشش دارد‌. ‌

وی افزود‌: کمیته امداد امام خمینی (ره) تصور خیلی‌ها این است که در مسایل معیشتی امدادرسانی می‌کند، اما بزرگ‌ترین نقش را در امنیت ملی کشور دارد چرا که نقش بازدارنده در تهدیدات و کارآفرینی دارد و توانسته این امنیت را ایجاد نماید‌. ‌

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر