کد خبر: 40834 A

دعاگو در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان شمیرانات:

منحرفان، تحمل سیاسی ندارند، هیچگونه انتقادی را نمی‌پذیرند، با خردورزان منتقد می‌ستیزند و در برابر منطق گرایی و دلسوزی برای منافع و مصالح ملی می‌ایستند.

خطیب جمعه شهرستان شمیرانات گفت: هیچکس حق ندارد فرا‌تر از ضوابط قانونی برای شایستگی، ضابطه و قاعده ادعا کند و نامزد‌ها را در چارچوب‌های تعریف نشده در قانون اساسی، ارزیابی کند و به تعیین و تشخیص شایستگی و ناشایستگی بپردازد.

به گزلرش خبرنگارایلنا، خطیب جمعه شهرستان شمیرانات در خطبه دوم به تحلیل تحولات سیاسی روز تحت عنوان «انتخابات آزاد و آزادی انتخابات» پرداخته و اظهار داشت: انتخاب، پذیرش آزادانه گزینه مورد نظر در بین همه گزینه‌ها است؛ انتخاب، هرگز با سلب آزادی و زورگویی تحقق نمی‌یابد و بی‌هیچ تردیدی انتخابات، گزینش گری‌های متکی بر آگاهی، خردورزی و آزادی است؛ گزینه‌های تحمیلی و گزینش گری‌های برآمده از ترس و جبر، انتخابات نامیده نمی‌شوند و در عرصه‌های مقدس خردورزی و آزادی انسانی جایگاهی ندارند.

وی اضافه کرد: نظام‌ها و قوانین اساسی برآمده از همه پرسی، بهترین نماد‌ها و نمودهای دمکراسی هستند، دمکراسی با استقرار و استمرار نظام سیاسی - اجتماعی با آراء مردمی شکل می‌گیرد و از بهترین، پاک‌ترین و شفاف‌ترین نمادهای آزادی در جوامع انسانی است؛ کسانی که پسوند آزاد را برای انتخابات بر می‌گزینند آزادی را به آزادی تعریف می‌کنند و به نادرستی توصیف انتخابات به غیرآزاد توجه ندارند؛ شفاف‌ترین پیام انتخابات، خردورزی، آگاهی و آزادی است؛ در شرایط فقدان گوهر آزادی هرگز انتخابی شکل نمی‌گیرد و انتخابات مصداق خارجی پیدا نمی‌کند.

ناطق جمعه شمیرانات انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا را شفاف‌ترین نمادهای آزادی در عرصه‌های نامزدی و گزینشگری درچارچوب قانون اساسی نامیده و گفت: نامزدی و گزینشگری در همه نظام‌های حکومتی، قانونمند و محدود در چارچوب ضوابط قانونی است؛ شرایط سنی و ملیت ایرانی برای مشارکت در انتخابات و ضوابط مندرج در قانون اساسی برای نامزدی و مشارکت در رقابت‌های انتخاباتی، ضروری، معقول و منطقی است؛ هیچکس حق ندارد فرا‌تر از ضوابط قانونی برای شایستگی، ضابطه و قاعده ادعا کند و نامزد‌ها را در چارچوب‌های تعریف نشده در قانون اساسی، ارزیابی کند و به تعیین و تشخیص شایستگی و ناشایستگی بپردازد.

دعاگو متهم سازی تأیید صلاحیت شدگان به ناشایستگی را فتنه سازی منحرفان، اعتمادسوزی دشمنان آگاه و دوستان ناآگاه نامیده گفت: جریان تندروی در جبهه موسوم به اصلاح طلبی و اصولگرایی، جبهه انحراف را می‌سازند و همه بحران‌های ناامن ساز و اعتمادسوز را در بستر‌ها و عرصه‌های ملی پدید می‌آورند؛ منحرفان، تحمل سیاسی ندارند، هیچگونه انتقادی را نمی‌پذیرند، با خردورزان منتقد می‌ستیزند و در برابر منطق گرایی و دلسوزی برای منافع و مصالح ملی می‌ایستند.

امام جمعه شمیرانات بزرگ‌ترین فتنه تاریخ انقلاب را رویارویی منحرفان با احراز و عدم احراز صلاحیت شورای محترم نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری توصیف نموده و گفت: علم به عدم صلاحیت، مبنای عدم تأیید شورای محترم نگهبان نیست؛ کسانی که شورای محترم نگهبان صلاحیتشان را برای ریاست جمهوری، احراز نکرده است ناشایسته نامیده نمی‌شوند و به دلیل عدم احراز شایستگی رد صلاحیت می‌گردند؛ جریان انحرافی که در اندیشه تحمیل منحرفان بر عرصه‌های انتخاباتی هست تحمل رد صلاحیت‌ها به دلیل عدم احراز را ندارند و فتنه‌ای بزرگ‌تر از فتنه ۸۸ را برنامه ریزی می‌کند؛ قاطعیت نظام دینی در برابر هرج و مرج طلبی و قانون شکنی، اطمینان بخش‌ترین واکنش قانونی در برابر تندروان منحرف از موازین قانونی و ناسازگاران با منافع و مصالح ملی است.

دعاگو حوزه رهبری دینی و روحانیت وفادار به میثاق‌های دینی و ملی را فراجناحی، ملی، جهان اسلامی و جهانی ارزیابی نموده گفت: رهبری دینی و روحانیت پیشتاز در عرصه‌های خدامداری و دینداری، فرا‌تر از جناح‌های سیاسی و مرزبندی‌های قومی و طایفه‌ای هستند، به اسلام، نظام، قانون اساسی و منافع و مصالح دینی و ملی می‌اندیشند، در جایگاهی بالا‌تر و بر‌تر از تعیین مصداق قرار دارند و باید افکار عمومی را به گزینش شایسته‌ترین‌ها با بیان شاخصه‌ها و مصداق‌ها دعوت کنند و از حوزه جناح بندی‌های سیاسی با هوشمندی و احساس مسئولیت عمیق دینی، فاصله بگیرند.

امام جمعه شهرستان شمیرانات همچنین در خطبه اول نماز ضمن گرامیداشت هفته وحدت موضوع بحث را به «سیره نبوی در فرهنگ علوی» اختصاص داده و اظهار داشت: سیره پیامبر گرامی (ص)، اعتدال گرایی و میانه روی در همه بستر‌ها و عرصه‌های زندگی و سنت شناخته شده است. پیامبر گرامی (ص) هرگز از بستر‌ها و عرصه‌های اعتدال به افراط و تفریط، منحرف نمی‌شد، قسط و عدل و رشد و شکوفایی را در اعتدال گرایی، دادگری و دادگستری می‌دید.

وی افزود: در فرهنگ علوی بهترین و پاک‌ترین نقش آفرینی حاکمان در آموزش و تربیت مردمان، آراستگی صاحب منصبان به فرهنگ دینی و سیره نبوی قبل از آگاهی بخشی‌ها و هدایتگری‌های زبانی است هرگز مردم از دین گریزان، درس دینداری نمی‌گیرند و از بی‌ادبان گناهکار و تباهکار به تقوا و ادب در گفتار و کردار و رفتار، آراسته نمی‌شوند.

ناطق جمعه شمیرانات نرمش را رکنی بنیادین و ارزشین در سیره نبوی ومنش خدایی پیامبر گرامی (ص) ارزیابی نموده گفت: جان سیره پیامبر خدا (ص) در بین امت خداگرا، نرمش متکی بر عاطفه و احساس انسانی و عشق به آگاهی بخشی و هدایتگری است؛ خشونت و تندروی و عصبیّت و نادانی با آئین مدنی و فرهنگ دینی سازگاری ندارد و نفوذ خشونت گرایان را در دل و اندیشه مردم، هرگز بسترسازی نمی‌کند؛ نرم خویی، منطق متکی بر خردورزی و نرمش مبتنی بر عاطفه انسانی و منش خدایی، حقیقی‌ترین ابزار حکومت دینی و آفرینش وحدت و امنیت در بین اقشار اجتماعی است.

وی اضافه کرد: رسول اکرم (ص) با سبقت در سلام به آموزش نرم‌ترین، جذاب‌ترین و اثرگذار‌ترین شیوه انس و الفت آفرینی در مناسبات اجتماعی می‌پرداخت و به عنوان بر‌ترین الگوی صلح جویی، سلامت طلبی، خیرخواهی و آفرینش دوستی، تکامل جامعه اسلامی و همگرایی جامعه انسانی را سازماندهی می‌کرد؛ پیامبر گرامی (ص) هرگاه با کسی دست می‌داد دستش را زود‌تر‌‌ رها نمی‌کرد و در استمرار مهرورزی همیشه پیشگام بود؛ با مردم چنان معاشرت می‌کرد که هرکس گمان می‌کرد عزیز‌ترین فرد نزد آن حضرت است؛ صمیمیت، جذابیت و محبت پیامبر (ص) را همگان در سطح عالی می‌دیدند و در کیفیت معاشرت بر‌تر پیامبر (ص) هرگز نقصانی نمی‌یافتند.

دعاگو در تبیین خصلت‌های شاخص پیامبر اکرم (ص) افزود: رسول گرامی (ص) هرگز به روی مردم چشم نمی‌دوخت و خیره نمی‌شد و نگاه و نگرش مردم را در شرایطی کاملاً طبیعی می‌خواست؛ به روش صاحبان قدرت و دولت با گوشه چشم به مردم نظر نمی‌کرد؛ از سطح بندی‌ها و رده بندی‌های فاصله دار با شئون انسانی و مسلمانی همیشه فاصله می‌گرفت؛ با آرامی و وقار راه می‌رفت و همیشه از شتابزدگی و تندروی‌های ناسازگار با شخصیت انسانی و شئون مسلمانی فاصله داشت؛ قدم‌هایش را به زمین نمی‌کشید و نگاهش پیوسته به پائین بود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر