کد خبر: 100244 A

فاطمه هاشمی به شعبه 12 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شد.

فاطمه هاشمی به شعبه 12 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی برای پاره‌ای از توضیحات به شعبه 12 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شد.

پیش از این "سید محمود علیزاده‌ طباطبایی" گفته بود دادستانی تهران علیه موکلم اعلام جرم کرده است كه امیدواریم موضوع در مرحله دادسرا حل شود.

مهدی هاشمی،‌ سیدمحمود علیزاده طباطبایی و هوشنگ پوربابایی به همراه فاطمه هاشمی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران حضور دارند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر