کد خبر: 57573 A

گزارش تصویری

عکاس: هوشنگ هادی

محمود احمدی‌نژاد صبح امروز یکشنبه  منظور معرفی و دفاع ازصلاحیت طریقت منفرد وزیر پیشنهادی بهداشت درمان و آموزش پزشكی در آخرین جلسه مجلس در سال91 وارد مجلس شد.

مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور ایران وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محمود احمدی نژاد طریقت منفرد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر