کد خبر: 3424 A

جواب نماینده آذربایجان به وزیر امورخارجه ارمنستان:

صحبتهای ارمنستان به چالش کشیدن اصول جنبش عدم تعهد است چرا که جنبش عدم تعهد می تواند بعنوان یک منبع الهام بخش برای حل منازعات بین المللی باشد.

یکی از دیپلماتهای آذربایجانی، با هماهنگی هیات رئیسه اجلاس عدم تعهد، درباره اظهارات وزیر امور خارجه ارمنستان درباره کشور آذربایجان توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مستقر در ستادخبری اجلاس سران عدم تعهد، دیپلمات آذربایجانی در جریان اجلاس عدم تعهد گفت: صحبتهای وزیر امور خارجه ارمنستان جای بحث دارد چرا که این کشور با قرار گرفتن در یک بلوک نظامی، حاکمیت یک کشور مستقل را نقض کرده است.

وی افزود: صحبتهای ارمنستان به چالش کشیدن اصول جنبش عدم تعهد است چرا که جنبش عدم تعهد می تواند بعنوان یک منبع الهام بخش برای حل منازعات بین المللی باشد.

دیپلمات آذربایجانی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: برای ما قابل قبول نیست که یک کشور ناظر بر جنبش عدم تعهد، درستی رفتار یک سازمان را به چالش بکشد و این رفتار ارمنستان نشان می دهد که این کشور نمی تواند شایسته نظارت بر جنبش عدم تعهد باشد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر