کد خبر: 3422 A

توسط وزیر امور خارجه ارمنستان صورت گرفت؛

آذربایجان سعی کرده است برخی کشورها را به فعالیت علیه ارمنستان تشویق کند و این درحالی است که احترام به حقوق برابر و احترام به حاکمیت برابر دولت ها اصل حاکم بر منازعات است که برای قره باغ هم مصداق پیدا می کند.

وزیر امور خارجه ارمنستان در سخنرانی خود در اجلاس عدم تعهد، از سیاست های کشور آذربایجان در قبال کشور متبوعش انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مستقر در ستادخبری اجلاس سران عدم تعهد، ادوارد نعلبندیان با تاکید بر اهمیت جنبش عدم تعهد گفت: جنبش عدم تعهد، یک خانواده از ملت های دارای اصول مشترک بر اساس احترام به حقوق بشر و اصول مشترک در سازمان ملل است و بسیار مهم است که ما دیدگاه های خود را در اینجا مطرح کنیم.

وی افزود: اخیرا کشور آذربایجان در حال آماده کردن سندی در سازمان ملل درباره مناقشه قره باغ است که این مساله خلاف آرمان ها و ارزش های عدم تعهد است.

ادوارد نعلبندیان خاطرنشان کرد: آذربایجان سعی کرده است برخی کشورها را به فعالیت علیه ارمنستان تشویق کند و این درحالی است که احترام به حقوق برابر و احترام به حاکمیت برابر دولت ها اصل حاکم بر منازعات است که برای قره باغ هم مصداق پیدا می کند.

وی تاکید کرد: این رفتار فرآیند مذاکرات را تحت تاثیر قرار می دهد و این صلح شکننده را مورد تهدید قرار می دهد. جنبش عدم تعهد از حق تعیین سرنوشت ملت ها دقاع کرده است و آذربایجان هم باید به این مسائل پایبند باشد.

وزیر امور خارجه ارمنستان تصریح کرد: ما به دنبال حل و فصل دموکراتیک این مساله هستیم. اما این در حالی است که آذربایجان هر روز بودجه نظامی و توانمندی های جنگ افروزی خود را افزایش می دهد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر