کد خبر: 3389 A

وزیر امور خارجه آذربایجان در تهران:

آذربایجان در این راستا از حمایت نم از حاکمیت ملی این کشور تقدیر می‌کند. کشورهای عضو باید تعهد خود را مقابل جنگ و حمله به کشورهای دیگر و همچنین ضایع شدن حق مهاجرین و پناهندگان اعلام کنند. مساله فلسطین همچنان باقی مانده و با حل این مساله باید به صلح بین المللی برسیم.

وزیر خارجه آذربایجان با حضور در اجلاس عدم تعهد، در این نشست سخنرانی کرد.

به گزارش ایلنا، المار محمد یار اف در سخنرانی خود در تهران گفت: شعار انتخاب شده این نشست باعث شده است توجه ما به مسائلی که در دستور کار قرار دارد، جلب شود.


وی افزود: جلسه امروز در زمانی برگزار می‌شود که چالش‌های جدیدی پیش رو داریم و خطرهای زیادی برای صلح و توسعه پایدار وجود دارد. الگوهای ما برای توسعه باید تغییر کند و ما وظیفه داریم با این تهدید‌ها مقابله کنیم. ما به اصول نم متعهد بوده و برای عدالت اجتماعی و حقوق بشر اهمیت زیادی قائل هستیم.


المار محمد یار اف تصریح کرد: باید در روابط بین المللی به دنبال عدالت و برابری و احترام به اصول بین المللی باشیم. نشست نم محلی است که کشورهای عضو می‌توانند جمع شده و مخالفت خود با بی‌عدالتی را اعلام کنند.


وزیر امور خرجه آذربایجان یادآور شد: آذربایجان در این راستا از حمایت نم از حاکمیت ملی این کشور تقدیر می‌کند. کشورهای عضو باید تعهد خود را مقابل جنگ و حمله به کشورهای دیگر و همچنین ضایع شدن حق مهاجرین و پناهندگان اعلام کنند.
مساله فلسطین همچنان باقی مانده و با حل این مساله باید به صلح بین المللی برسیم. آذربایجان از چارچوب فعالیت‌های جوب – جنوب و نم حمایت می‌کند. باید با همکاری و اصلاحات داخلی و اصول بنیادین آزادی در کشورهای نم زمینه را برای رسیدن به اهداف خود برسیم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر