کد خبر: 3386 A

وزیر هماهنگی و امنیت اکوادور در تهران:

سفارت و کنسولگری از هر کشوری باید هر گونه حمله مصون باشد.در بسیاری از کنوانسیون ها هم ذکر شده است.این درسی است که انگلیس باید فراگیرد که می خواستند به سفارت اکوادر حمله کنند و آسانژ موسس ویکیلیکس را دستگیر کنند.

وزیر هماهنگی و امنیت اکوادور در اجلاس عدم تعهد در تهران سخنرانی کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دریادار آریانو با سخنرانی در اجلاس عدم تعهد گفت: برای اجرای اهداف نم با موانعی مواجهیم و در همین راستا، دخالت نیروهای خارجی در برخی از کشورها ادامه دارد.مردم در تعیین سرنوشت خود نقشی ندارند.به همین دلیل ما باید در احقاق حقوق ملت های جهان و صلح در جهان نقش داشته باشیم.

وی افزود: ثبات و پایداری باید در واقعیت برقرار شود. به ویژه برای فلسطینی ها بایدصلح و ثبات ایجاد شود.کشورهای قدرتمند سعی کرده اند که در منطقه نفوذ خود را بیشتر بکنند.ما باید ساختاری ایجاد کنیم که پاسخگوی واقعیت های کنونی و حاکم بر جهان باشد.باید میان کشورهای نم اتفاق نظر و همبستگی بوجود بیاید.باید با هم متحد شویم و پلی میان کشورها ی عضو ایجاد کنیم.ما یک جهان چند بعدی را بسازیم که راس اهداف آن توسعه اقتصادی باشد.

وزیر هماهنگی و امنیت اکوادور معتقد است: ما باید تغییرات اساسی در چارچوب شورای امنیت ایجاد کنیم.فلسطین باید به مرزهای 1967 برگردد.ما باید برنامه ریزی بکنیم برای فلسطین و نقشه راه بین المللی در منطقه و فلسطین ایجاد کنیم.باید بعد از چنین اجلاسی که برگزار کردیم گام های اساسی برداریم.اهداف و اصول احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و مداخله نکردن در امور کشورهای دیگر را باید به مرحله عمل برسانیم.تغییراتی که در منطقه ایجاد شده است امیدواری هایی را بوجود آورده است.باید به سمت توسعه اقتصادی برویم.باید با بحران هایی نظیر غذا،تغییرات آب و هوایی و بحران های دیگر مقابله کنیم.

دریادار آریانو، با اشاره به حقوق اساسی مردم تاکید کرد: باید به مردم حقوق شان داده شود و آنها به آزادی و رفاه برسند.همه مردم جهان به دنبال آزادی هستند برای آزادی باید به حاکمیت و اقتدار دولت ها در این کشورها احترام بگذاریم در این چارچوب می توانند به حقوق خود برسند.ما باید از اعمال زور دوری کنیم و در این ارتباط تمام کشورهای آمریکای لاتین از ما حمایت کردند.امروزه این هدف همه ماست حاکمیت و یکپارچگی کشورها احترام گذاشته شود.

وی افزود: سفارت و کنسولگری از هر کشوری باید هر گونه حمله مصون باشد.در بسیاری از کنوانسیون ها هم ذکر شده است.این درسی است که انگلیس باید فراگیرد که می خواستند به سفارت اکوادر حمله کنند و آسانژ موسس ویکیلیکس را دستگیر کنند.

از کشورهای لاتین به علت حمایت شان در این زمینه تشکر می کنم.اکوادر یک کشور آرام است و قانون اساسی اش با منشور حقوق بشر همخوانی دارد.باید زندگی با کرامت برای همه بوجود بیاوریم.هر مانع یک فرصت است برای کسب تجربه.ما باید با یکدیگر تماشاچی نباشیم باید حرف های خود را عملی کنیم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر