کد خبر: 3345 A

وزیر امور خارجه قزاقستان در اجلاس عدم تعهد:

تمامیت ارضی و عدم دخالت در سوریه مسائل بسیار مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد.علاوه بر آن این خود مردم سوریه هستند که باید مشکلات خود را حل کنند.ما یک مجموعه ارتباط جهانی برای برای حل بحران مالی سوم ایجاد کرده ایم.

وزیر امور خارجه قزاقستان با حضور در اجلاس عدم تعهد، در تهران سخنرانی کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یرژان قاضی خانوف در سخنرانی خود با اشاره به وجود سلاج های کشتار جمعی گفت: ما حامی اهداف و اصول جنبش هستیم و این بر سیاست خارجی ما انعکاس داشته است.مساله حسن همجواری برای قزاقستان از مسائل بسیار مهم است و ما سعی کردیم این مساله را رعایت کنیم.ما از مساله منع گسترش سلاح های هسته ای و کشتار جمعی در جهان حمایت می کنیم.کشورهایی که خود سلاح های هسته ای دارند باید خود داوطلبانه این سلاح ها را کنار بگذارند تا به خود و دیگر کشورها کمک می کنند.

وی افزود: ما به دنبال تدوین سند از بین بردن سلاح های هسته ای در جهان هستیم.ما باید خط ارتباطی میان همدیگر ایجاد کنیم در مورد مسائل مبتلا به بحث و گفت و گو کنیم.در مورد فلسطین نیز باید بگویم که قزاقستان بر این باور است که فلسطین حق ایجاد کشور و عضویت در سازمان ملل دارد.از سوی دیگر خشونت در سوریه به مرحله بسیار خطرناکی رسیده است و دولت و مخالفان باید از طریق دیپلماتیک این بحران را حل کنند.

یرژان قاضی خانوف با اشاره به شرایط بحرانی سوریه گفت: تمامیت ارضی و عدم دخالت در سوریه مسائل بسیار مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد.علاوه بر آن این خود مردم سوریه هستند که باید مشکلات خود را حل کنند.ما یک مجموعه ارتباط جهانی برای برای حل بحران مالی سوم ایجاد کرده ایم،همچنین کنفرانس جهانی برای مقابله با بحران مالی جهانی برگزار خواهیم کنیم.

وزیر امور خارجه قزاقستان در پایان حاطرنشان کرد: ما یک استراتژی انرژی جهانی را تدوین کردیم عنوان این استراتزی پل سبز است که به محیط زیست کشورها کمک می کند.ما باید توجه جامعه جهانی را به انرژی های قابل تجدید جلب کنیم. قزاقستان از گفت و گوی ادیان و فرهنگ ها حمایت می کند و از نم می خواهد در این زمینه تلاش زیادی کند.

یرژان قاضی خانوف معتقد است: باید میان کشورهای در حال توسعه نم ارتباط نزدیک برقرار شود و تفاهم مشترکی باید داشته باشیم در مورد اهداف نم و دست بیابیم به آنچه که تصویب می کنیم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر