کد خبر: 3319 A

معاون رئیس جمهوری فیلیپین؛

به رغم التهاباتی که در سراسر جهان وجود دارد می توانیم به این هدف دست یابیم. ما میزبان وزرای خارجه نم درباره گفت وگوی نم بودیم و سندی در این رابطه امضا شد که به ثبت رسید.

اطمینان دارم جنبش عدم تعهد به رهبری ایران به قابلیت های بالای خود می رسد. فیلیپن نیز در این روند از ایران حمایت خواهد کرد.

جی جو ماربینای معاون رییس جمهوری فیلیپین در سخنرانی صبح امروز خود اظهار کرد: انتخاب شعار صلح پایدار در سایه امنیت جهانی نشان می دهد که همواره نیاز به صلح و برابری وجود دارد و باید بر شکاف هایی که باعث بی عدالتی می شود فائق آییم. وی افزود: به رغم التهاباتی که در سراسر جهان وجود دارد می توانیم به این هدف دست یابیم. ما میزبان وزرای خارجه نم درباره گفت وگوی نم بودیم و سندی در این رابطه امضا شد که به ثبت رسید.

معاون رییس جمهوری فیلیپین خاطرنشان کرد: در پرتو همین سند تلاش کردیم منازعات خود را حل و فصل کرده و بر موضع خود مبنی بر لزوم حل و فصل منازعات و عدم توسل به زور تاکید می کنیم. امروز به دنبال آن هستیم که بهترین شرایط زندگی را برای کارگران ایجاد کنیم و بر همین اساس به دنبال انعقاد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه هستیم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر