کد خبر: 3261 A

رئیس جمهور مغولستان در اجلاس عدم تعهد:

ما بعنوان کشور مغولستان، کشوری عاری از سلاح هسته ای هستیم و این موفقیت از لحاظ بین المللی هم مشخص است. که این مساله نشان می دهد ملت های کوچک می توانند در این راستا تاثیرگذار باشند.

رئیس جمهور مغولستان با سخنرانی در اجلاس کشورهای عدم تعهد، بر ضرورت توسعه دموکراسی و حاکمیت قانون در کشورها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا مستقر در ستادخبری اجلاس سران عدم تعهد، تساخیاگین البگدورج در تشریح اهمیت جنبش نم برای مغولستان گفت: ما سال گذشته پنجاهمین سالگرد جنبش را جشن گرفتیم و تعهد خود را به اصول و اهداف جنبش اعلام کردیم در همین راستا مغولستان معتقد است که نم باید بتواند صدای خود را به دنیا برساند و صلح و مدیریت جهانی به صورت مشترک را دنبال کند.

وی افزود: ما بعنوان کشور مغولستان، کشوری عاری از سلاح هسته ای هستیم و این موفقیت از لحاظ بین المللی هم مشخص است. که این مساله نشان می دهد ملت های کوچک می توانند در این راستا تاثیرگذار باشند.

تساخیاگین البگدورج تصریح کرد: ما تاکید کردیم که دموکراسی ارزشی جهانی است و تبادل ارزش ها باید در راستای جامعه دموکراتیک باشد. ما اجدادمان در قرن 13 و 14 به اینجا آمدند و دولت مغولستان را تشکیل دادند. این زمانی بود که تجارت پیشرفت کرده بود و جهان در آرامش بود. امروز هم با این هدف دور هم جمع شدیم تا حاکمیت قانون که به رفاه منتج می شود را برقرار کنیم.

رئیس جمهور مغولستان معتقد است: همچنین می دانیم که همه کشور ها باید سرنوشت خودشان را به دست بگیرند. ما ریاست کمیته دموکراسی را داشتیم که تجربیات ما در تمام دنیا باعث می شود متحکم تر در این راه قدم برداریم و دموکراسی باید در حیطه های مختلف اجتماعی باشد تا پایداری دموکراسی تضمین شود. به همین دلیل ما آموزش دموکراسی را نهادینه کردیم در عین تعامل با جامعه جهانی و کشورهای منطقه.

تساخیاگین البگدورج در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیت های کشورش در زمینه دموکراسی گفت: مغولستان در اشاعه دموکراسی و جهانی عاری از سلاح هسته ای کمک می کند. مغولستان خود را برای یک کرسی غیردائم در سازمان ملل نامزد کرده است و اعتقاد داریم که کشورهای نم باید از ما حمایت کنند. ما به ایده های جنبش نم اعتقاد داریم و می دانیم که باید منافع کشورهای دیگر را رعایت کرده و با یکدیگر جنگ نکنیم که این رهبران هستند که باید این را تضمین کنند.

وی در پایان از رهبران کشورها خواست که اصول صلح را رعایت کنند و در کنار یکدیگر از نزاع به همزیستی برسند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر