کد خبر: 32221 A

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: 4 واحد بزرگ صنعتی در همدان شامل تولید اتانول، تولید سیمان نسوز، تولید نشاسته با خلوص دارویی و تولید واحد دارویی تتراسیكلین با سرمایه گذاری شركت شستا راه‌اندازی می‌شود.

ایلنا - همدان: ابراهیم كارخانه‌ای از موافقت سازمان تأمین اجتماعی كشور و شركت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی(شستا) جهت راه‌اندازی و تأسیس 4 واحد بزرگ صنعتی در همدان شامل پروژه‌های تولید اتانول، تولید سیمان نسوز، تولید نشاسته با خلوص دارویی و تولید واحد دارویی تتراسیكلین خبر داد.

به گزارش ایلنا، كارخانه‌ای گفت: در یك نشست كاری مفصل با رئیس سازمان تأمین اجتماعی كشور بزرگ‌ترین مشكل اساسی همدان را توسعه نیافتگی صنعتی و بیكاری جوانان عنوان و خواستار سرمایه‌گذاری شركت شستا به عنوان بزرگ‌ترین و مؤثرترین شركت سرمایه گذاری صنعتی در سطح كشور در همدان شدم كه با موافقت وی و صدور دستور كتبی وی جهت راه‌اندازی 4 واحد بزرگ صنعتی در همدان شامل تولید اتانول، تولید سیمان نسوز، تولید نشاسته با خلوص دارویی و تولید واحد دارویی تتراسیكلین روبرو شد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: سهم كمتر از یك درصدی استان همدان از ارزش افزوده صنعت كل كشور علی‌رغم سهم 2/32 درصدی استان همدان از جمعیت كل كشور لزوم توجه به توسعه صنعتی استان را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

دكتر كارخانه‌ای اضافه كرد: در این نشست با ارائه لیست پروژه‌های صنعتی و قابل سرمایه‌گذاری كه اجرای آنها در همدان مورد مطالعه قرار گرفته است از رئیس سازمان تأمین اجتماعی درخواست شد كه از طریق شركت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی(شستا) به عنوان بزرگ‌ترین و مؤثرترین شركت سرمایه گذاری صنعتی در سطح كشور سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در همدان صورت گیرد كه از میان لیست ارائه شده با راه‌اندازی 4 واحد بزرگ صنعتی در همدان شامل تولید اتانول، تولید سیمان نسوز، تولید نشاسته با خلوص دارویی و تولید واحد دارویی تتراسیكلین موافقت شده است.

نماینده مردم همدان گفت: در اكثر استان‌ها شركت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی(شستا)اقدام به تأسیس واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی كرده و این حق مردم همدان است كه در این سرمایه‌گذاری شریك باشند.

دكتر كارخانه‌ای گفت: بر اساس دستور رئیس سازمان تأمین اجتماعی معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی سازمان مكلف گردید با هماهنگی مدیرعامل شركت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی(شستا) نسبت به تأسیس این واحد تولیدی در همدان اقدام نماید البته مسؤولان استان همدان نیز باید با همكاری و هماهنگی نمایندگان زمینه اجرایی این سرمایه‌گذاری را كه در تاریخ فعالیت‌های اقتصادی استان كم نظیر است پیگیری كنند تا با پیگیری جدی و همكاری مناسب موجبات حركت عظیم صنعتی را در راستای اشتغالزایی گسترده فراهم نماییم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر