کد خبر: 18667 A

نظارت درمرحله ی طراحی وپیش از آغاز عملیات اجرایی پروژه های احداث کتابخانه های عمومی از اهمیت ویژه ای برخورداراست.

ایلنا-همدان: کارشناس امور عمرانی اداره ی کل کتابخانه های عمومی استان، ضمن بیان این مطلب گفت: مقرر شده همه طراحی‌های مربوط به احداث کتابخانه‌های عمومی قبل از تصویب، توسط دفتر فنی بررسی شود.

وی افزود: ازاین طریق خواسته‌ها، انتظارات و استاندارد های ابلاغی توسط نهادکتابخانه های عمومی کشور در قالب کتابخانه های استاندارد در طراحی کتابخانه های عمومی لحاظ گردد.

وی خاطرنشان کرد باانجام یک طراحی مناسب بسیاری ازمشکلاتی که درحین بهره برداری بروز می کند جلوگیری خواهد شد.

کارشناس امور عمرانی اداره ی کل کتابخانه های عمومی استان همدان با اشاره به اهمیت موضوع مقاوم سازی کتابخانه‌های موجود نیز خاطرنشان کرد: مقاوم سازی ابنیه ی موجود از اولویت های دفترفنی است.

وی تصریح کرد: پیگیری تحویل موقت وقطعی و بررسی میزان پیشرفت ساختمان های احداثی، تهیه ی بانک اطلاعات عمرانی و شناسنامه ی فنی کتابخانه ها، نظارت برچگونگی انعقاد قراردادهای تعمیراتی، پیگیری ونظارت بر تحویل زمین های واگذارشده برخی از برنامه ها و اقدامات دفترفنی است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر