کد خبر: 41804 A

محسن کهوند سرپرست شرکت گاز استان مرکزی از انتخاب پیمانکار گازرسانی به روستاهای و زمستان، خنادره علیا و سفلی از توابع شهرستان شازند در استان مرکزی در کمیته مناقصات این شرکت خبر داد.

اراك - ایلنا: محسن کهوند سرپرست شرکت گاز استان مرکزی از انتخاب پیمانکار گازرسانی به روستاهای وزمستان،خنادره علیا وسفلی از توابع شهرستان شازند دراستان مرکزی در کمیته مناقصات این شرکت خبر داد.
به گزارش ایلنا کهوند گفت: در مناقصه مذکور18 پیمانکار با ارائه قیمتهای پیشنهادی جهت گازرسانی به این روستاها به رقابت پرداختند که شرکت «عمران صیاد ازنا» با مبلغ پیشنهادی یک میلیاردو680میلیون ریال به عنوان برنده این مناقصه انتخاب گردید. کهوند در خصوص گازرسانی به این 3 روستا گفت:جهت گازرسانی به روستاهای وزمستان،خنادره علیا وسفلی از توابع شهرستان شازند نیاز به اجرای 6هزار و 200متر شبکه گاز از نوع پلی‌اتیلن ونصب 140عدد علمک گاز همچنین یک عدد ایستگاه تقلیل فشار تی بی اس به ظرفیت 400متر مکعبی می باشدکه با انتخاب شرکت برنده مناقصه،اجرای تمام مراحل مذکوربه عهده شرکت « عمران صیاد ازنا » قرارگرفت.
کهوند در ادامه به هزینه های این پروژه اشاره ای کرد وگفت: هزینه تأمین کالا واجرای گازرسانی به این سه روستا بالغ بر 2میلیارد و 198میلیون ریال برآوردگردیده است که پس از اجرای گازرسانی به روستاهای مذکور ساکنین 140خانواری روستاهای وزمستان،خنادره علیا وسفلی از توابع شهرستان شازند در استان مرکزی از نعمت ارزشمند گاز طبیعی بهره‌مند خواهند شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر