کد خبر: 82277 A

شركت كنندگان در جشنواره تولید محتوای الكترونیكی، بیش از 7 هزار اثر به صورت انفرادی و گروهی به جشنواره ارائه نمودند.

ایلنا: اسكندر عباسپور معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و منابع نسانی آموزش و پرورش مازندران گفت: یكی از رویكرد نوین آموزش و پرورش در راستای تحقق سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی، یاددهی - یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات با محوریت تولید محتوای الكترونیكی در فرآیند تعلیم و تربیت است.

به گزارش ایلنا از ساری، وی با بیان اینكه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی با محوریت تولید محتوای الكترونیكی به عنوان پایه و اساس در سند تحول بنیادین است، تصریح كرد: در همین راستا همكاران شركت كننده در جشنواره تولید محتوای الكترونیكی، بیش از 7 هزار اثر به صورت انفرادی و گروهی به جشنواره ارائه نمودند.

عباسپور بیان داشت: باتوجه به حجم بالای ارسال تولیدات محتوای الكترونیكی توسط معلمان و دانش آموزان به دبیرخانه استانی نسبت به سال گذشته رتبه دوم كشور را در ششمین جشنواره تولید محتوای الكترونیكی كسب كرده‌ایم كه زمنیه ساز آموزش و پرورش پویا و هوشمند در سال جاری است.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و منابع نسانی آموزش و پرورش مازندران یاد آور شد: استان مازندران در سال گذشته رتبه‌ی یازدهم را در كشور كسب كرده بود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر