کد خبر: 4718 A

این اقدام حرمت شكن نسبت به ساحت قدسی ختم المرسلین (ص) موجبات همبستگی مسلمانان و دینداران جهان و رسوایی بزرگ عوامل و ایادی استكبار جهانی و صهیونیسم بین الملل را نیز فراهم نموده است.

ساری – ایلنا: این شركت در بیانیه ای، ساخت فیلم موهن به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) را شدیداً محكوم كرد.

به گزارش ایلنا از ساری، در این بیانیه آمده است: وجود دشمنی و عناد دنیاطلبان و مستكبران با خداپرستان و عدالتخواهان ناشی از ضعف و زبونی مستكبران بوده و انجام هتاكی و اهانت به مقدسات ادیان الهی، حكایت از لجاجت و حسادت آنان نسبت به ادیان توحیدی و اعتقادات موحدان و آزادگان عالم دارد.

ما كاركنان شركت شهركهای صنعتی مازندران، با ابراز انزجار قلبی نسبت به فیلم اهانت نسبت به پیامبر اعظم (ص)، كه با حمایت آمریكای جهانخوار و صهیونیسم غاصب و به دست فیلمساز شیطان صفت ساخته شده، این اهانت آشكار را بشدت محكوم نموده و اعلام میداریم كه این اقدام حرمت شكن نسبت به ساحت قدسی ختم المرسلین (ص)، نه تنها قلوب سراسر آلام مسلمانان و انسانهای موحد و آزاد اندیش، را آزرده و آنها را برای حمایت و دفاع بیش از پیش از حریم مقدس ادیان الهی مهیا ساخته، بلكه موجبات همبستگی مسلمانان و دینداران جهان و رسوایی بزرگ عوامل و ایادی استكبار جهانی و صهیونیسم بین الملل را نیز فراهم كرده است.

امید است كه انشاء اله با مجازات سریع عاملان این حركت زشت و شنیع، جامعه جهانی مسلمانان، از این پس شاهد جسارت و هتك حرمت به مقدسات دینی نباشند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر