کد خبر: 32057 A

مدیر عامل شركت توزیع برق مازندران:

در 9 ماهه سال جاری 114 كیلومتر شبكه فشارمتوسط و 143 كیلومتر شبكه فشار ضعیف در حوزه توزیع برق مازندران احداث شده است.

ایلنا- ساری:مدیر عامل شركت توزیع برق مازندران گفت: در 9 ماهه سال جاری 114 كیلومتر شبكه فشارمتوسط و 143 كیلومتر شبكه فشار ضعیف در حوزه توزیع برق مازندران احداث شده است.

به گزارش ایلنا از ساری، منوچهر جعفری با بیان اینكه طول خطوط شبكه فشار متوسط به 9972 كیلومتر و طول خطوط شبكه فشار ضعیف به 13 هزار و 648 كیلومتر رسیده است، افزود: در مجموع طول خطوط شبكه های توزیع برق مازندران به 23 هزار و 620 كیلومتر رسیده است.

وی از نصب 845 دستگاه پست توزیع در 9 ماهه سال جاری خبر داد و بیان داشت: تعداد پست های توزیع برق مازندران به 23 هزار و 272 دستگاه رسیده است كه از این تعداد 22 هزار و 579 دستگاه پست هوایی و 693 دستگاه پست زمینی
می باشند.

مدیرعامل شركت توزیع برق مازندران ظرفیت پستهای توزیع برق مازندران را سه میلیون و 98 هزار و 614 كیلوولت آمپر اعلام و گفت: در 9 ماهه سال جاری 845 دستگاه پست زمینی و هوایی با ظرفیت 89 هزار و 641 كیلوولت آمپر در نقاط مختلف استان نصب شده است.

جعفری شمار مشتركان این شركت را در ابتدای سال جاری یك میلیون و 19 هزار و 778 مشترك برشمرد و بیان داشت: طی9 ماهه گذشته 42 هزار و 671 مشترك به تعداد مشتركان این شركت افزوده شده و در حال حاضر تعداد مشتركان حوزه مدیریت این شركت به یك میلیون و 62 هزار و 449 مشترك رسیده كه از این تعداد 636 هزار و 840 مشترك عادی شهری و 414 هزار و 704 مشترك عادی روستایی و 10 هزار و 905 مشترك مصارف سنگین می باشند.

وی خاطرنشان كرد: همچنین در این مدت چهار میلیارد و 19 میلیون و 873 هزار و 606 میلیون كیلووات ساعت انرژی برق به شبكه توزیع تحویل شده و سه میلیارد و 352 میلیون و 317 هزار و 341 میلیون كیلووات ساعت مصرف شده است.

مدیرعامل شركت توزیع برق مازندران تعداد پست های فوق توزیع حوزه توزیع برق مازندران را 53 دستگاه و تعداد
ترانس های موجود آن را 89 دستگاه با ظرفیت دو هزار و 417 مگاولت آمپر دانست و افزود: 372 دستگاه فیدر 20 كیلوولت با میانگین بار 56/3 مگاولت در حوزه توزیع برق مازندران قرار دارند.

جعفری از راه اندازی سامانه پیام كوتاه در شركت توزیع برق مازندران خبر داد و ابراز داشت: مشتركان حوزه توزیع برق مازندران می توانند اطلاعات تكمیلی خود را جهت ثبت در سیستم جامع خدمات مشتركین ارسال و از آخرین وضعیت اشتراك خود شامل آخرین میزان بدهی، آخرین قرائت انجام شده و... باخبر شوند.

وی یادآور شد: در قدم اول برای شروع كار نیاز است مشتركان برق شماره تلفن همراه خود را در سیستم جامع مشتركین ثبت و رمز یارانه مندرج در قبض برق خود را به شماره 10009121 پیامك نمایند. همچنین امكانات دریافت اطلاعات از مشتركین نیز فراهم شده لیكن باید مشترك اطلاعات خواسته شده خویش را به شماره 10009121 پیامك نماید.

مدیرعامل شركت توزیع برق مازندران اطلاعات مورد نیاز مشتركان را شامل طرح جمع آوری شماره همراه، كدملی، كدپستی، آدرس الكترونیكی و طرح جمع آوری قرائت بیان كرد و افزود: برای این كار نیاز است كه مشتركان رمز رایانه مندرج در قبض برق را به شماره 10009121 پیامك كنند و برای جمع آوری كد ملی هم رمز رایانه حرف فارسی و انگلیسی ((م)) را از چپ به راست به شماره پیام كوتاه شركت ارسال نمایند و در طرح مجمع آوری كدپستی نیز مشتركان باید كد پستی منزل خود را طبق دو روش انتخابی كد پستی رمز رایانه حرف فارسی و انگلیسی ((ب و پ)) از چپ به راست به شماره پیام كوتاه شركت ارسال نمایند.

وی تصریح كرد: درطرح جمع آوری آدرس الكترونیكی نیز مشتركان باید ایمیل خود را به شماره پیام كوتاه شركت ارسال و در طرح جمع آوری قرائت هم در صورتی كه مامور قرائت كنتور برق به محل مراجعه نماید ولی قادر به قرائت كنتور نباشد، برگه اعلام قرائت را جهت اطلاع مشترك در محل قرار می دهند تا مشترك پس از مشاهده برگه اعلام قرائت را جهت اطلاع مشترك در محل قرار می دهد تا مشترك پس از مشاهده برگه و تا موعد مقرر در برگه، قرائت كنتور خود را جهت صدور قبض به امورهای توزیع برق اعلام نمایدو در این طرح امكان اعلام قرائت كنتور برق بدون مراجعه حضوری مشترك به ادارات برق فراهم شده است.

به گفته وی: با این روش مشتركان در هر لحظه می توانند از میزان آخرین بدهی بابت مصرف انرژی برق خود با خبر شوند و شناسه قبض و پرداخت قبض خود را دریافت نماید مشروط به اینكه رمز رایانه ب یا B را به شماره سامانه پیام كوتاه این شركت ارسال نمایند، همچنین مشتركان حوزه توزیع برق مازندران می توانند با ارسال شماره بدنه كنتور D به سامانه پیام كوتاه شركت از میزان آخرین بدهی بابت مصرف انرژی خود با خبر شوند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر