کد خبر: 24510 A

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران خبر داد:

به منظور اجرای اصل 44 قانون اساسی و بر اساس ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون نحوه مالکیت واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی به بخش خصوصی، در فاز دوم، تعداد 11 شهرک و ناحیه صنعتی به شركت خدمات عمران واگذار خواهد شد.

ایلنا - ساری:مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، از واگذاری 11 شهرک و ناحیه صنعتی به شرکت خدمات عمران در مرحله دوم، خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح یكشنبه عباسعلی وفایی نژاد در گفتگویی اظهار داشت: بمنظور اجرای اصل 44 قانون اساسی و بر اساس ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون نحوه مالکیت واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی به بخش خصوصی، در فاز دوم، تعداد 11 شهرک و ناحیه صنعتی به شركت خدمات عمران واگذار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک هـای صنعتی مازندران اظهـار داشت: با تأسیس شـرکت خدمات عمـران و واگذاری امور شهـرك هـا و نواحی صنعتی از سوی شرکت شهرک هـای صنعتی به بخش خصوصی (صاحبان صنایع)، سهم شرکتهای استانی از شهركها و نواحی صنعتی به صفر رسیده و کلیه امور نگهداری شهرکهـا و نواحی صنعتی به بخش خصوصی سپرده می شود.

وفایی نژاد افزود: در فاز دوم این واگذاری و بر اساس جدول زمان بندی، شهرکهای صنعتی محمودآباد، جمشیدآباد، ساری2، پل سفید و همچنین نواحی صنعتی گهرباران، نعمت آباد، کاردیکلا، سنگتاب، سلیمان آباد، اسلام آباد و میرود، با برگزاری انتخابات هیأت مؤسس و تشکیل شرکت خدمات توسعه و عمران، واگذار خواهند شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر