کد خبر: 22969 A

مدیر جهاد کشاورزی بابلسر خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر از بیمه 100 درصدی سطح قرارداد منعقد شده کشت زراعت گندم این شهرستان در سال جاری خبر داد.

ایلنا- بابلسر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر از بیمه 100 درصدی سطح قرارداد منعقد شده کشت زراعت گندم این شهرستان در سال جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا از بابلسر، امیر خیراله پور طی گفتگویی با اعلام مطلب فوق افزود: تاکنون دربیش از 700 هکتار از اراضی زراعی این شهرستان قرارداد کشت سویا با کشاورزان سویاکار منعقد و همین سطح نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

او با اشاره نهادینه شدن فرهنگ بیمه در سطح این شهرستان، اظهار داشت: از مجموع 1350 هکتار سطح زیرکشت گندم این شهرستان در سال گذشته تنها 150 هکتار آن تحت پوشش بیمه قرار گرفت که این میزان تاکنون با توجه به سطح قراردادمنعقده به 100درصد رسیده است.

خیراله پور در پایان پیش بینی کرد: سطح قرارداد کشت گندم این شهرستان در سالجاری و در پایان کشت به 1500 هکتار با تولید معادل 7700 تن برسد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر