کد خبر: 18680 A

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران خبر داد:

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از سرمایه گذاری دوازده هزار و 860 میلیون ریالی در تأمین آب شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد.

ایلنا-ساری:مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از سرمایه گذاری دوازده هزار و 860 میلیون ریالی در تأمین آب شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد.

به گزارش ایلناازساری، عبـاسعـلی وفـایی نژاد گفت: فراهم نمودن بستر مناسب سرمایه گذاری با ایجاد امکانات زیربنایی در شهرکها و نواحی صنعتی جهت حضور سرمایه گذاران، امری ضروری است و شرکت شهرکهای صنعتی در بخش تأمین آب مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی، از طریق خرید چاه و لوله گذاری، نسبت به تأمین آب اقدام کرده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: این شرکت در بخش تأمین آب تعداد 9 پروژه عمرانی در شهرکها و نواحی صنعتی شامل بهشهر، میرود بابلسر، کیاسر، دودانگه ساری، بابکان، لاله آّباد و بشل، مبلغ دوازده هزارو 860 میلیون ریال هزینه كرده است.

وی بیان داشت: مدیریت تقاضا و صرفه جویی آب در بخشهای تولیدی و صنعتی، موجب کاهش مصرف و جلوگیری از اسراف آب در بخشهای مختلف میگردد و سرمایه گذاران و صاحبان صنایع، در چگونگی استفاده بهینه بمنظور ممانعت از هدر رفتن آب و بروز مشکلات برای واحدهای تولیدی و صنعتی، کمکهای شایانی خواهند کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر