کد خبر: 16655 A

نماینده ساری:

برای آزاد سازی پادگان ساری مقرر شده بود تا زمینی برای جایگزینی مشخص شود ولی هیچکدام از اراضی پیشنهاد شده با 80 شرط ارتش مطابق نبوده است.

ایلنا - ساری: نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی گفت: برای آزاد سازی پادگان ساری مقرر شده بود تا زمینی برای جایگزینی مشخص شود ولی هیچکدام از اراضی پیشنهاد شده با 80 شرط ارتش مطابق نبوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری، سید رمضان شجاعی شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری با بیان اینکه آزاد سازی پادگان به دستور فرماندهی کل قوا بوده است افزود: پس ازآن مجلس هم با ارائه مصوبه ای بر خروج پادگان ها ازشهر تاکید کرده که زمینه های تملك بر 60درصد سهم ارتش از پادگان را نیز فراهم کرده است.

وی با یادآوری این مطلب که در معاوضه با اراضی پادگان زمینی در اطراف روستای مرمت به ارتش داده شده است گفت: ما آمادگی داریم تا با همکاری منابع طبیعی زمین را تصرف کنیم.

شجاعی درخصوص اینکه در شرایط فعلی بهتر است تا زمین پادگان خریداری شود اظهار داشت: برای این زمین نباید به دنبال شریک گشت.

شجاعی با بیان اینكه باید زمین تحویلی به ارتش درقیمت قدرالسهم آن لحاظ شود گفت: این فضا باید به یك مركز تفریحی درحد و اندازه میدان نقش جهان اصفهان تبدیل شود منتها منابع طبیعی و سازمان گردشگری هم باید كمك كنند و ما هم آمادگی داریم تا موضوع را درمركز پیگیری کنیم.

نماینده مردم ساری در کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه اجرای طرح فرهنگسرای مرحوم كردان تا پایان دولت دهم به پایان خواهد رسید گفت: هزینه این طرح 12 میلیارد برآورد شد كه تاكنون نیمی از آن تامین شده و در آخرین پرداخت هم سه میلیارد تومان جذب شده است.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود در خصوص اینکه ایجاد سایت اداری در شهر ساری نیاز به زمین زیاد و مجانی دارد گفت: در شرایط حاظر دولت هم به دنبال آن نخواهد بود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر