کد خبر: 71569 A

مدیر كمیسیون بانك‌های لرستان

مدیر كمیسیون بانك‌های لرستان گفت: در سال 91 بیش از 25 هزار و 924 فقره وام ازدواج پرداخت شده است.

ایلنا: مدیر كمیسیون بانك‌های لرستان گفت: در سال 91 بیش از 25 هزار و 924 فقره وام ازدواج پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آّباد، محمد ساكی در جلسه ساماندهی امور جوانان افزود: در سال 91 توسط یك بانك ملی و 9 بانك دولتی تسهیلات وام ازدواج برای افراد عادی 60 میلیون ریال و برای افراد خاص زیر 25 سال،دانشجو و یا فاقد ولی یا پدر 100 میلیون ریال است.

وی اظهار داشت: بانك ملی بیش از 10 هزار فقره وام با مبلغ بیش از 319 میلیارد ریال و بانك ملت چهار هزار و 804 فقره وام و بانك تجارت چهر هزار و 760 فقره وام پر داخت كرده است.

وی تصریح كرد: بانك سپه سه هزار و 525 فقره وام و حدود 14 درصد و بانك كشاورزی 517 فقره وام و حدود دو درصد با مبلغ بیش از 15 میلیارد ریال و بانك صادرات 488 فقره وام با نمبلغ 14 میلیارد ریال و بانك رفاه 476 فقره وام با مبلغ 14 میلیارد ریال و حدود دو درصد و بانك مسكن 472 فقره وام و حدود دو درصد و 14 میلیارد ریال وام پرداخت كرده است.

وی در ادامه گفت: بانك قرض الحسنه مهر 133 فقره و حدود یك درصد و چهار میلیارد ریال و پست بانك 93 فقره و كمتر از یك درصد وام ازدواج پرداخت كرده است.

وی افزود: در حال حاضر فقط سایت بانك ملت باز است و 202 میلیارد و 810 میلیون ریال اعتبار مصرف نشده سال قبل است.

وی اظهار داشت: در سال گذشته اعتبار بانك‌های سپه، كشاورزی، رفاه، ملی كاملا استفاده شده است.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر