کد خبر: 24625 A

یک فعال کارگری در خرم آباد؛

تامین اجتماعی خرم آباد نسبت به اجرای قانون بازنشستگی در مورد كارگران جانبازان جنگ تحمیلی و صاحبان مشاغل سخت وزیان بی‌توجه است/ قانون مربوطه در سال 68 تصویب شد اما سازمان تامین اجتماعی حاضر به اجرای آن نیست.

ایلنا - خرم آباد: یک فعال کارگری در خرم آباد گفت: تامین اجتماعی خرم آباد نسبت به اجرای قانون بازنشستگی در مورد كارگران جانبازان جنگ تحمیلی و صاحبان مشاغل سخت وزیان بی‌توجه است.

پیمان نادرنیا در این باره به ایلنا گفت: آئین نامه اجرایی قانون در نحوه بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی وشاغلین مشاغل سخت و زیان اور بیست و هشتم مرداد ماه سال ۶۸ به شماره نامه ۶۵۲ پ/۴۵/۶۴۴ به تصویب رسیده است که متاسفانه سازمان تامین اجتماعی اجرای این مصوبه را نمی‌پذیرد.

دبیر خانه کارگر خرم آباد افزود: طبق تبصره یک این قانون، متصدی مشاغل سخت وزیان آور حداقل با ۲۰ سال سابقه فعالیت که دوسوم آن جزوء مشاغل سخت وزیان اور باشد می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند که متاسفانه تامین اجتماعی این استان تا کنون از اجرای این تبصره خود داری کرده است.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر