کد خبر: 11401 A

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان:

مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان با اشاره به بدهی 8 میلیارد و 600 میلیون تومانی کارگاههای دورود گفت: طرح بخشودگی جرائم فرصت مناسبی و طلایی برای کارفرمایان بدهکار در این شهرستان است.

 خرم آباد-ایلنا:مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان بااشاره به بدهی 8میلیاردو600میلیون تومانی کارگاههای دورودگفت:طرح بخشودگی جرائم فرصت مناسبی وطلایی برای کارفرمایان بدهکاردراین شهرستان است.

به گزارش خبرنگار ایلنا ازخرم آباد،شهنازحمزه لویی دربازدیدازچهارشرکت شیشه الیگودرز وفارسیت،سیمان وفولادچدن دورودبااشاره به بدهی 8میلیاردو600میلیون تومانی کارگاههای دورودگفت:طرح بخشودگی جرائم کارفرمایان فرصتی است مناسب تاکارفرمایان بااستفاده ازاین طرح وباپرداخت یکجا ویاتقسیط بدهیهای خودازپرداخت جرایم معاف شوند.مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان دربازدیدازاین کارخانجات ازروندروبه رشدوافزایش سطح تولیدوهمچنین اقدامات انجام شده درجهت کاهش آلودگیهای زیست محیطی ناشی ازفرایندتولیدومهمترازآن کاهش آلاینده های محیط،اشتغال کارگران دراین کارگاههاابرازخرسندی کردحمزه لویی ضمن تاکید بررویکردسازمان متیوعه خودمبنی برحمایت ازکارگاههاوواحدهای تولیدی وصنعتی استان درجهت تقویت وتداوم حرکت روبه رشدآنان،مهلت اجرای طرح بخشودگی جرائم کارفرمایان رافقط تاپایان آذرماه امسال اعلام کرد

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر