کد خبر: 21435 A

مدیر امور شعب بانک کشاورزی گیلان خبر داد:

همکاران بر مبنای 110 روز کمک های خود را تجمیع وبا کمکهای اعطایی خود مبلغ 170 میلیون ریال را به دانشگاه علوم پزشکی جهت خرید یک دستگاه دیالیز تقدیم کردند

ایلنا - رشت: مدیر امور شعب بانک کشاورزی گیلان، گقت: کارکنان بانک کشاورزی گیلان  طی یک حرکت انسانی وخیرخواهانه با مشارکتی بی بدیل ومثال زدنی نسبت به خرید یک دستگاه دیالیز وتقدیم آن به دانشگاه علوم پزشکی استان  اقدام کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از رشت، سید حسین حسینی بعد از ظهر امروز در نشست بانک کشاورزی گیلان با اعلام این خبر، اظهار داشت:  این اقدام خداپسندانه تحت عنوان طرح معنوی از کوثر تا محراب توسط مجید رضازاده، کارشناس مسئول آمار وبرنامه ریزی مدیریت پایه گذاری  شده است.

وی خاطر نشان کرد: اساس آن از سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در سوم جمادی الثانی سرچشمه گرفته وبه 21 رمضان سالروز شهادت مولای متقیان علی (ع) ختم  شد ه که حدفاصل سالروز شهادت این دو بزرگوار 110 روز بوده که معادل حروف ابجد نام علی (ع)  است.

به گفته این مسئول،  بر این اساس همکاران بر مبنای 110 روز کمک های خود را تجمیع وبا کمکهای اعطایی خود مبلغ 170 میلیون ریال را به دانشگاه علوم پزشکی جهت خرید یک دستگاه دیالیز تقدیم  کردند.

حسینی، ابراز کرد:  دستگاه مذکور در حال حاضر در اختیاربیمارستان رازی رشت در بخش دیالیز وتحت عنوان اهدایی کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان می باشد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر