کد خبر: 49476 A

نماینده بویراحمد و دنا:

رهبری هیئت رئیسه و ریاست کمسیون ها را دعوت کردند و آن ها را در باره این اتفاق توبیخ کردند و در برخورد با یکی از نمایندگان گفتند که بنده سابقه انقلابی شما را خوب می شناسم ولی در این مورد رفتار کینه توزانه داشتید.

ایلنا - یاسوج: انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون خرمشهر نشستی با موضوع ضرورت تعامل مجلس و دولت با حضور ستار هدایت خواه نماینده ادوار هفتم و هشتم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی جبهه پایداری برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از یاسوج به دانشگاه علوم و فنون خرمشهر، در ابتدای این برنامه، " شایان نادری " دبیر انجمن اسلامی دانشجویان به ایراد سخنرانی پرداخت و با بیان اینکه با تحریم های همه جانبه ای از طرف کشورهای غربی مواجه هستیم و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در این شرایط حساس نیاز به یک همدلی و یکپارچگی ویژه ای داریم تا این پیچ تاریخی حساس را پشت سر بگداریم وبا توجه به اتفاقات اخیری که در طی این مدت در مجلس شورای اسلامی در جریان استیضاح وزیر کار و رفاه رخ داد که باعث ناراحتی امام امت و اقشار جامعه شد در اینجا انجمن اسلامی دانشجویان این وظیفه را در خود دید که طبق فرمایشات رهبری بر ضرورت تعامل مجلس و دولت تاکید و چنین برنامه ای را تدارک داد.

در این برنامه " ستار هدایت خواه " نماینده بویراحمد و دنا در مجالس هفتم و هشتم شورای اسلامی یه بیان چند نکته درباره فهم بهتر وظایف دولت ومجلس پرداخت و اینکه سه قوا طبق قانون 57 قانون اساسی ازیکدیگر مستقلند و زیر نظر ولی امر مسلمین هستند پرداخت.

وی گفت: معنی تعامل این است که مجلس قوانینی وضع کند و در اختیار دولت بدهد جهت اجرای آنها، هر جا هم مجلس دید که دولت در اجرای این قوانین عدول کرد تذکر بدهند،و مجلس و دولت بعنوان قوایی هستند در جهت اهداف ملت عزیز و بازوی رهبری که باید باهمدیگر تعامل داشته باشند،

هدایتخواه افزود: قوا مقابل هم نیستند بلکه مکمل همدیگر هستند و دولت با ارایه پیشنهاد و لایحه تقدیم مجلس کند و مجلس با کم وزیاد کردن آن را بصورت قانونی مدون قانون می کنند و لایحه از طرف دولت و طرح از طرف مجلس است.

مخبر سابق کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم شورای اسلامی ادامه داد: مقام معظم رهبری در این مورد فرمودند که وظیفه مجلس ریل گذاری برای دولت باشد.

هدایت خواه گفت: تصور غلطی وجود دارد که سبب می شود تعامل درست بین قوا صورت نگیرد بدین صورت که مجلس حق نظارت دارد و این چنین تلقی می شود که نماینده حق دفاع از دولت ندارد و نماینده ها را بعنوان وکیل الدوله تلقی می کنند و گفتند که تعامل از باب تفاهل است که برداشت باهم کار کردن از آن می شود و معامله به معنای داد و ستد است و تعامل به معنای تقابل و درگیری نیست بلکه همکاری و هم یاری برای حل مشکلات است و حد وسط است.

عضو جبهه پایداری افزود: در بررسی تعامل بین دولت و مجلس نوساناتی را مشاهده می کنیم، در مجلس سوم به این طرف دو جریان درون نظام شکل گرفت که گاهی جریان چپ و راست نامیده شد.گاهی اصلاح طلب و اصولگرا که داخل نظام تعریف می شدند، وقتی مجلس از یک جریان ساسی و دولت از جریان سیاسی دیگر باشد کارشکنی در مقاطعی دیده می شود و در گیری شروع می شد و وقتی هردو از یک جریان بودند به حالت تفریطی و معامله می رسید و کوتاه می آمدند و در مجلس هفتم و هشتم به یک تعادل رسیدیم و در مجلس هفتم به یک تعامل نسبی باتوجه به استقلال قوا باهم همکاری کنند البته جریان غالب را می گویم و در مورد مجلس های قبلی هم بنده جریان نسبی را گفتم و برداشت از کل مجلس نبوده که دور از انصاف می باشد.

نماینده بویراحمد و دنا در مجالس هفتم و هشتم شورای اسلامی افزود: در مجلس هشتم هر دو قوه از یک طیف فکری بودند ولی به تقابل کشیده شد و در مجلس نهم شدت بیشتری پیدا می کند که شاهد تذکر رهبری بودیم. در اواخر مجلس هشتم رهبری شورای تنطیم قوا را تشکیل دادند که بعلت درگیری های شکل گرفت.

هدایتخواه با طرح این سوال که چرا چنین رابطه ای بین این دو قوه اتفاق افتاده است؟ اظهارداشت: روحیاتی در مجلس بیشتر و متعاقب آن در دولت شکل گرفت یکی اینکه بر خورد متعصبانه بین مجلس دولت که بصورت تعصب سازمانی می باشد بطور مثال گاهی بحثی پیش می آمد که می گفتیم چنین بحث هایی بین مجلس و دولت به صلاح نیست ولی بعضی نمایندگان می گفتند که حیثیت مجلس زیر سوال می رود اگر کوتاه بیاییم و بالعکس دولت هم می گفت با کوتاه آمدن به حیثیت خود لطمه زده است و هرکدام متعصبانه بر روی گفتار خود می ماندند و بیان کردند که در نطق خود در مجلس به این نکته توجه داشتند که هر وقت حجب، خودپسندی برای یک فرد عیب تلقی می شود برای یک سازمان هم عیب محسوب می شود.

وی گفت: سازمان ها باید به ارزیابی این عیوب را داشته باشند، دومی برخورد منفعت طلبانه و منفعت جویانه افراد که به فکر منافع آینده سیاسی خود بوده به طور مثال اینکه با رفتارشان چقدر در بین افکار عمومی جایگاه پیدا می کنند و مواضعی گرفتند که به نفع مردم نبوده بلکه در پیشبرد منافع شخصی خودشان یوده است.

عضو جبهه پایداری ادامه داد: سوم هم برخورد کینه توزانه،بطور مثال در انتقاد از مواضع دولت در شهرستان نمایندگی خود به دنبال آن استاندار نیز به مخالفت با نماینده می پرداخت که نماینده نیز برای تلافی در رآی گیرهای خود در مجلس بر اساس کینه توزی که داشته بر علیه مصوبات دولت رآی می داد.

هدایت خواه به تشریح برخی رخدادها در مجلس هشتم شورای اسلامی پرداخت و بیان داشت: در اواخر مجلس هشتم اتفاقی در مجلس افتاد که از طرف رسانه و اخبار پخش نشد و در این زمان رئیس جمهور به مجلس آمدند که با " دو دوی " نمایندگان مواجه شد،2 در مجلس در زمان مصوبات یعنی مخالف و 4 یعنی ادبیات موافق ودر طی صحبت های رئیس جمهور نمایندگان " دو دو " می کردند و رهبری هیئت رئیسه و ریاست کمسیون ها را دعوت کردند و آن ها را در باره این اتفاق توبیخ کردند ودر برخورد با یکی از نمایندگان گفتند که بنده سابقه انقلابی شما را خوب می شناسم ولی در این مورد رفتار کینه توزانه داشتید.

مخبر سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: قصد دفاع از مرتضوی را ندارم و ا صل انتصاب وی را نمی خواهم تایید کنم ولی ما گفته ایم بحث تفکیک قوا و نماینده سوگند یاد کرده که به وظیفه خود توجه کند و نباید در عزل و نصب ها دخالت نماید زیرا ابزار نظارتی دارد و در جریان آقای مرتضوی، آقای شیخ الاسلامی رآی دیوان عدالت اداری را پذیرفت ولی رئیس جمهور طبق حقی که خود نماینده ها به آن داده اند این سازمان را زیر نظر معاون اول خود برد و اصرار بر ماندن مرتضوی کرد که باز ریشه در برخوردهای متعصبانه و کینه توزانه داشت.

هدایتخواه افزود: در اواخر مجلس هفتم نماینده ها سعی در استیضاح وزیر آموزش و پرورش که ضعیف ترین وزیر کابینه بود داشتند، طبق ارزیابی ما و رهبری پیام دادند که این استیضاح در اواخر عمر این دولت به صلاح نیست وما منصرف شدیم.

نماینده بویراحمد و دنا در مجالس هفتم و هشتم شورای اسلامی تصریح کرد: در نگاه دینی بعنوان مسلمان باید طبق رضای خدا عمل کنیم نه از روی کینه توزی و مسئول باید مخلص باشد در نظام جمهورس اسلامی ایران.

هدایتخواه افزود: در جلسه ای که با حضور رئیس جمهور بود به ایشان گفتم بعضی از وزرای شما به نمایندگان نق نقو باج می دهند، ما این رفتارها در مجلس و دولت دیدیم که رهبری ومردم را ناراحت و دشمنان را خوشحال کرد و حد وسط تقابل ومعامله،پایبندی به مسائل باتوجه به نگاه ملی،تعامل یک ضرورت است از لحاظ قانونی،قوا سوگند یاد می کنند برای خدمت و نماینده طبق اصل 67 قانون اساسی سوگند یاد می کند که درست به وظایف خود عمل کند و در شرایطی هستیم که دشمنان در کمین هستند و مسولین دست به دست هم دهند برای ارتقا وپیشرفت.

در ادامه این برنامه هدایت خواه به سوالات شفاهی و کتبی دانشجویان پاسخ داد.

پایان پیام

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر