کد خبر: 7804 A

مطاعی:

طی 6ماهه اول سال جاری، بالغ بر 15 هزار و 323 انشعاب آب و فاضلاب در شهرهای استان کرمانشاه واگذار شده است.

کرمانشاه ـ ایلنا: معاون درآمد و خدمات مشترکین آبفای استان کرمانشاه گفت: نسبت به 6ماهه سال گذشته، در شهرهای استان کرمانشاه، آمار واگذاری انشعاب فاضلاب و واگذاری انشعاب آب به ترتیب 8/17درصد؛ و 7/17درصد افزایش یافته است

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علی میرزا مطاعی تاکید کرد: برای تحت پوشش قرار دادن متقاضیان جدید آب و فاضلاب طی نیمه اول سال جاری، بالغ بر15323فقره انشعاب آب و فاضلاب در شهرهای استان کرمانشاه واگذار شده است که از این تعداد 7705فقره انشعاب آب و 7618فقره انشعاب فاضلاب بوده است.

معاون درآمد و خدمات مشترکین آبفای استان کرمانشاه تاکید کرد: با استناد به آمار موجود واگذاری انشعاب فاضلاب در شهرهای استان کرمانشاه طی مدت مشابه در سال گذشته 8/17درصد؛ و واگذاری انشعاب آب 7/17درصد افزایش یافته است

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر