کد خبر: 7755 A

براندیشه خبر داد؛

تاكنون 2 هزار و 470 میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری در این كارگروه به تصویب رسیده است.

کرمانشاه ـ ایلنا: دبیركارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان كرمانشاه در پانزدهمین نشست كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه گفت: در سفر رهبری به كرمانشاه هفت هزار میلیارد ریال اعتبار به استان اختصاص یافت كه از این محل تاكنون بیش از دو هزار و 500 طرح با چهار هزار و 230 میلیارد ریال به با نك ها معرفی شده و نزدیك به دو هزار طرح با دو هزار و 470 میلیارد یال به تصویب كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان رسیده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سهراب براندیشه افزود: بانك ها تواسته اند، 622 طرح را با بیش از یك هزار میلیارد ریال به مرحله انعقاد قرارداد برسانند.

براندیشه به عملكرد دستگاه های اجرایی و بانك های عامل استان كرمانشاه در خصوص طرح گسترش بنگاه های اقتصادی زودبازده و كارآفرین نیز پرداخت و گفت: از اوایل شروع این طرح بیش از 27 هزار طرح با 13 هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار به بانك ها معرفی شده و 26 هزار و 892 طرح مصوبه كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری را اخذ كرده است.

وی اظهار داشت: تاكنون 26 هزار و 805 طرح زودبازده با 11 هزار و 230 میلیارد و 550 میلیون ریال به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است.

مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان به عملكرد دستگاه های اجرایی و بانك ها در زمینه طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی نیز پرداخت و گفت: بیش از 27 هزار مجوز مشاغل خانگی توسط دستگاه های اجرایی استان صادر شده و بیش از 21 هزار طرح برای دریافت تسهیلات به بانك ها معرفی شده است.

وی در پایان افزود: تاكنون 491 میلیارد و 470 میلیون ریال تسهیلات به 13 هزار و 736 طرح مشاغل خانگی پرداخت شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر