کد خبر: 39813 A

یادداشت ایلنا؛

آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج)، سر منشا امید برای بشریت و انسان کنونی است.

كرمانشاه ـ ایلنا: قال الله عزوجل: «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمكن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما كانوا یحذرون و قال جل اسمه و لقد كتبنا فی الزبور من بعد الذكر ان الارض یرثها عبادی الصالحون» خداوند می فرمایند: می خواهیم منت گذاریم بر آن ها كه در روی زمین ناتوان گردیده، آنان را پیشوایان و وارثان بر روی زمین قرار داده و همه گونه وسایل را برای آن ها آماده سازیم و بنمایانیم به فرعون و هامان و لشگریانشان از آنچه می هراسیدند، خدای منان فرموده ما در زبور پس از ذكر نوشتیم كه بندگان نیكوكار ما وارثان زمینند؛ و به سبب آنچه كه ذكر شد نهم ربیع الاول، سرآغازی بر تحقق وعده الهی در سعادت و هدایت، و آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) سر منشا امید برای بشریت در سعادت یاد شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، به واقع عقل حكم می كند كه پیشوایی معصوم كه در ابراز و اظهار احكام و علوم نیازمند به مردم نبوده وجود داشته باشد و بر همین اصل محال ممكن است كه مردم مكلف در زمانی زیست كنند كه پیشوا و امامی وجود نداشته باشد.

بر اساس اصل به آن اشاره شده هر ناقصی نیازمند فردی بوده كه بتواند او را تادیب كرده تا مرتكب جنایات نشود و عاصیان را به جای خود بنشاند و سركشان را به راه خیر بخواند، به نادانان حقایق الهی را بیاموزد و غافلان را بیدار كند، گمراهان را تحذیر كرده و امیران عادل در میان مردم برقرار سازد و سرحدات را محافظت نماید و اموال را از چپاول بیگانگان نگه داری كند و از اصول اسلامی حمایت کند و در عیدها و جمعه ها اقامت جماعت كرده و چنین پیشوایی باید از تمامی لغزش ها مصون بوده زیرا این اتفاق مسلم است كه امام نباید نیازمند امام دیگر باشد، و این اصل ثابت می كند كه بدون شك و شبهه امام باید معصوم باشد و كسی كه دارای این مقام است باید تصریح بر امامت او شده یا معجزه ای از او به ظهور بپیوندد تا غیر از او امتیاز داده شود و معلوم است كه تمامی صفات یاد شده مخصوص كسی است كه اصحاب حضرت امام حسن عسگری (ع) امامت او را اثبات كرده و ایشان فرزند امام عسگری(ع)، حضرت مهدی(عج) می باشند و آنچه كه بیان شد خود اصل و پایه ای برای اثبات امامت كسی كه مصداق آن باشد كه نیازمند به روایت و اخبار نصوص مختلف نبوده زیرا آنچه به تنهایی مطابق به اقتضای عقول بوده و صحت آن حسب استدلال محكمی امضا شده، و علاوه بر آن روایات بسیاری از طریق صحیحه كه هیچ عذری در صحت آن باقی نمی ماند همچنان كه از جابر نقل است: بر حضرت زهرا(س) واردشدم در برابر آن معظمه لوحی دیدم كه اسما اولیا و اوصیای حضرت رسول اكرم(ص) در آن ثبت شده، اسامی مذبور را شماره كردم دوازده نفر بودند كه آخرین آنان قائم آن ها بود، سه نفرشان علی وسه نفرشان به نام محمد(ص) بودند.

بر این اساس، سرآغاز تحقق وعده الهی در سعادت و هدایت بشر به دست حضرت مهدی(عج) است و شاید بر همین اصل پیامبر اكرم(ص) فرمودند: بالاترین اعمال امت من انتظار فرج است همچنین امید است خودمان را برای این هدف که رضایت امام زمان(عج) آماده کنیم و بتوانیم مشمول دعای آن حضرت واقع شویم.

و در این جاست كه دل هر عاشق انتظاری این را با خود زمزمه می كند كه: العالم بانتظارك یا صاحب العصر و الزمان یا مهدی.

بهناز لیلیان

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر