کد خبر: 3189 A

مهندس کرانی:

به مناسبت هفته، مخزن 1000 متر مکعبی شهر بیستون گلنگ‌زنی شد.

کرمانشاه ـ ایلنا: مهندس رضا کرانی در جمع خبرنگاران گفت: در هفته دولت شبکه فاضلاب شهر سنقر به طول 10 کیلومتر با اعتبار 8.1 میلیارد ریال‌، شبکه توزیع آب شهر سنقر به طول 4 کیلومتر به مبلغ 5.2 میلیارد و شبکه آب شهر جوانرود نیز به طول 500 متر با اعتبار 300 میلیون ریال اعتبار اصلاح شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشا، سرپرست شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه تصریح کرد: در این هفته همچنین شبکه فاضلاب شهر صحنه مسکن مهر 3.2 کیلومتر با اعتبار 3.9 میلیارد ریال‌، شبکه توزیع آب شهر صحنه مسکن مهر به طول 6.1 کیلومتر با اعتبار 1.8 میلیارد ریال و شبکه توزیع آب شهر صحنه فاز 2 بسیج و شهرک امام رضا(ع) به طول 8 کیلومتر با اعتبار 3.1 میلیارد ریال احداث و به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: کلنگ احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهر جوانرود با اعتباراولیه 20 میلیارد ریال که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری است و مخزن 1000 متر مکعبی بیستون با اعتبار 3.2 میلیارد ریال به زمین خواهد خورد.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه گفت: شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با 27 شهر و بیش از 320 هزار مشترک آب در مجموع 99.8 درصد جمعیت استان کرمانشاه را زیر پوشش قرار داده است.

وی منابع تامین آب در 220 حلقه‌چاه‌، 20 دهنه چشمه، 2 رشته قنات و دو سراب برشمرد و گفت: 400 کیلومتر خط انتقال آب‌، بیش از 3000 کیلومتر خطوط و شبکه توزیع در استان وجود دارد.

کرانی از اقدامات سال 91 به پروژه بهسازی و نوسازی تصفیه‌خانه آب شهید نظری شهر کرمانشاه با اعتبار‌ 50 میلیارد ریال و پروژه آبرسانی شهر نودشه نیز 65 میلیارد ریال هزینه برده است، اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: تصفیه‌خانه فاضلاب شهر هرسین، دایجسترهای تصفیه‌خانه فاضلاب شهر کرمانشاه با اعتبار 67 میلیارد ریال‌، حفر و تجهیز چاه به جهت جبران خشکسالی 18 حلقه حفاری شده و 5 حلقه هم مراحل حفاری در دست اجراست.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به پروژه‌های مصوب سفر مقام معظم رهبری، تصریح کرد: فاضلاب خیابان شریعتی به طول 3 کیلومتر به هزینه 20 میلیارد ریال، فاضلاب شاطر‌آباد به طول 7 کیلومتر با هزینه 9 میلیارد ریال، تصفیه‌خانه فاضلاب شهر کنگاور با اعتبار 20 میلیارد ریال، تصفیه‌خانه فاضلاب روانسر با هزینه 20 میلیارد ریال، تصفیه‌خانه فاضلاب جوانرود با اعتبار 20 میلیارد ریال از مصوبات سفر رهبری به استان است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر