کد خبر: 53641 A

دادستان عمومی و انقلاب کرمان خبر داد:

با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) و طی یکسری اقدامات اطلاعاتی موفق شدند اعضای یک باند قاچاق سوخت را در استان کرمان شناسایی و مورد ضربه قرار دادند.

کرمان-ایلنا: موحد دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفت:در روند انجام تحقیقات، دستور دستگیری سایر مرتبطین صادر و تا کنون در مجموع تعداد 9 متهم دستگیر و تفهیم اتهام شده اند

به گزارش ایلنا به نقل روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان، وی با بیان این مطلب، گفت: این باند بیش از 4 میلیون لیتر فرآورده های نفتی به ارزش 40 میلیارد تومان قاچاق و از کشور خارج نموده اند.

ٰوی افزود: در این پرونده ابتدا مأمورین دایره عملیات اداره اطلاعات پس از اخذ دستور قضایی منزل یکی از عناصر باند را در شهرستان کرمان مورد بازرسی قرار داده و در نتیجه ی آن تعداد زیادی مهر و اسناد جعلی، مربوط به شرکت نفت و نیز دستگاههای مرتبط با جعل را کشف کردند.

وی اظهار داشت: در روند انجام تحقیقات، دستور دستگیری سایر مرتبطین صادر و تا کنون در مجموع تعداد 9 متهم دستگیر و تفهیم اتهام شده اند.

این مقام قضایی گفت: برخی از متهمین مذکور با توجه به نوع جرم پس از تفهیم اتهام کماکان تحت قرار بازداشت موقت در زندان بسر می برند و برخی هم با قرار تأمین کیفری متناسب آزاد شده اند.

وی تصریح کرد: طی کارشناسی و بررسی های صورت گرفته اعضای این باند تا کنون بیش از 4 میلیون لیتر فرآورده های نفتی را از کشور به ارزش 40 میلیارد تومان خارج نموده اند.

وی نحوه ی قاچاق سوخت را توسط این باند اینگونه تشریح کرد:که سودجویان پس از انبار نمودن فراورده های نفتی در یکی از مخازن پمپ بنزین در شهر کرمان، با تهیه بارنامه های جعلی مواد سوختی را به شهرستانهای زابل و زاهدان قاچاق و در آنجا بین مشتریان خود توزیع و سپس به خارج از کشور منتقل می نموده اند.

دادستان کرمان در خاتمه اظهار داشت: تحقیقات تکمیلی این پرونده کماکان در شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در حال انجام است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر