کد خبر: 42014 A

معاون فنی و آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کرمان خبر داد:

کرمان-ایلنا: سال 2012 در قالب پروژه همکاری سه جانبه آموزش فنی و حرفه ای، استانداری و کمیساری سازمان ملل 224 پناهنده افغانی آموزش های مهارتی را فرا گرفتند.

کرمان-ایلنا: سال 2012 در قالب پروژه همکاری سه جانبه آموزش فنی و حرفه ای، استانداری و کمیساری سازمان ملل 224 پناهنده افغانی آموزش های مهارتی را فرا گرفتند.

به گزارش ایلنا به نقل روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کرمان،لوک برانت مسئول نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان شاخه کرمان طی لوح تقدیری از تلاش های خانم مریم زارع نسب رابط کمیساریا در امور آموزش پناهندگان افغانی تقدیر کرد.

وی در این لوح تقدیر با تاکید بر اهمیت و اثربخشی آموزش های مهارتی به پناهندگان افغانی استان کرمان برای ارتقای این آموزشها و ادامه موفقیت های این مجموعه ابراز امیدوارای کرده است.

شهرکی معاون فنی و آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کرمان در این رابطه اظهار داشت: طی سال 2012 و در قالب پروژه همکاری سه جانبه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کرمان، استانداری و کمیساریا در مجموع 224 پناهنده افغانی آموزش های مهارتی را فرا گرفتند.

وی افزود: این افراد شامل 113 زن و 111 مرد به مدت 3 هزار949 ساعت در 8 رشته مهارتی شامل نازکدوز زنانه، ضخیم دوزی، حسابداری عمومی، تعمیر اتومبیل های سواری ویژه بانوان و جوشکاری E3 ,E6، درودگری و تعمیرات موبایل ویژه آقایان در مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرمان، بردسیر و رفسنجان آموزش دیده و در صورت قبولی در آزمون مدرک بین المللی مهارت را دریافت می کنند.

وی گفت: در پایان دوره پکیج آموزش تخصصی به تناسب هر رشته از جانب آموزش فنی و حرفه ای اهدا شد.

گفتنی است:در این همایش ضمن ارائه بحثهای تخصصی و گزارش عملكرد دستگاههای امنیتی و مدد كاری در زمینه مبارزه با گسترش مواد مخدر، بر اجرای دقیق وظایف دستگاهها و نهادهای اجرایی در این رابطه تاكید شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر