کد خبر: 41622 A

معاون آموزش و تحقیقات دادگستری استان کرمان:

معاون آموزش و تحقیقات استان کرمان گفت: کسب دانش و تجربه و اهمیت آموزش برای قاضی تکلیف مبتنی بر یک امر واجب است که نباید از آن غفلت کرد.

کرمان-ایلنا: معاون آموزش و تحقیقات استان کرمان گفت: کسب دانش و تجربه و اهمیت آموزش برای قاضی تکلیف مبتنی بر یک امر واجب است که نباید از آن غفلت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل روابط عمومی دادگستری کرمان،"مسعود امیر میجانی" در جمع قضات محاکم خانواده افزود: با وجود حجم سنگین و گرفتاریهای خاص منصب قضا باید به بحث آموزش اهتمام داشت و در جهت اتقان هرچه بیشتر احکام قضائی تلاش نمود.

وی با ذکر این مطلب که عدالت مفهومی کمیت بردار نیست،اظهارداشت: خروجی کار قضاوت باید عدالت بوده و حتی یک رأی هم نباید از عدالت دور بماند.

معاون آموزش و تحقیقات دادگستری، استفاده از ظرفیت و بسترهای آموزشی وپژوهشی دانشگاه ها را خواستار شد افزود: با دانشگاه هایی که رشته های مرتبط با کار قضائی را دارند و یا با موسسه و پژوهشکده های مرتبط با مور قضایی باید نظر خواهی و تبادل افکار کرد.

امیر میجانی تصریح کرد: باید بحث نقد آراء قضائی توسط صاحب نظران و اندیشمندان علوم قضائی پیگیری شود تا با شکل گیری این جریان تلاش در جهت صدور آراء مستدل و متقن بیشتر شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر