کد خبر: 4914 A

قادری تاكید كرد:

به منظور ارتقا سطح كمی و كیفی طرح های عمرانی در سطح استان كردستان نظارت فنی بر این طرح ها باید افزایش یابد.

ایلنا - سنندج: مدیر كل دفتر فنی استانداری كردستان گفت: به منظور ارتقا سطح كمی و كیفی طرح های عمرانی در سطح استان كردستان نظارت فنی بر این طرح ها باید افزایش یابد.

امیر قادری در گفتگو با خبرنگار ایلنا در سنندج اظهار داشت: با توجه به افزایش اجرای طرح های عمرانی و تبدیل شدن استان به كارگاه عمرانی باید در راستای افزایش طول عمر این پرو‍ژه ها بازرسی و نظارت بیشتری از سوی كارشناسان  اعمال  شود.

وی افزود: استفاده از مواد اولیه و مصالح ساختمانی با كیفیت بالا یكی از عوامل مهم در استحكام سازه ها و افزایش طول عمر طرح های عمرانی از سوی پیمانكاران است و می بایست پیمانكاران ملزم به رعایت موازین و مقررات مربوطه شوند.

قادری تصریح کرد : در این راستا با برنامه ریزی های به عمل آمده كمیته كارشناسی نظارت بر طرح های عمرانی در دفتر فنی استانداری تقویت و دامنه اجرایی آن در بسیاری از زمینه های مرتبط با طرح های عمرانی گسترش می یابد.

مدیر كل دفتر فنی استانداری ابراز داشت:آزمایشگاه های فنی در زمینه های طرح های زیر بنایی و برخی دیگر از موارد از جمله راه و ساختمان نقش مهمی در رعایت استانداردهای رایج فنی و مهندسی بر عهده دارد.

وی یادآور شد: همه دستگاه های اجرایی متولی بخش پرو‍‍‍ژه های عمرانی و زیر بنایی موظف به همكاری برای اجرای دقیق و مطلوب طرح ها و رعایت نكات فنی هستند.

قادری خاطرنشان کرد: اكثر طرح های مهر ماندگار استان نیز برطبق زمان بندی در حال اجراست و در این رابطه نیز نظارت مناسبی به عمل آمده و به صورت مستمر ازسوی كمیته نظارتی این دفتر بازرسی های مورد نیاز به انجام می رسد.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر