کد خبر: 32032 A

آثار بدست آمده شامل آثار فلزی (نقره، آهن و مفرغ) و نیز 320 شی آثار سفالی است/ در میان این اشیاء دو عدد تابوت سفالی نیز وجود دارد.

ایلنا- سقز: مسئول کارگاه مرمت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان از مرمت اشیاء تاریخی تپه ملامچه شهرستان سقز خبر داد.

لاله عربشاهی در گفت وگو با ایلنا اظهار داشت: در حفاری های علمی انجام شده در قبرستان ملامچه روستای قپلانتو شهرستان سقز، آثار و اشیاء مختلفی به دست آمد که همزمان با انجام حفاری عملیات حفاظتی و نگهداری این آثار انجام گرفت و سپس آثار کشف شده جهت تکمیل عملیات مرمتی به کارگاه و آزمایشگاه این اداره کل انتقال داده شد.
وی تصریح کرد: در مراحل اولیه، شرایط نگهداری مناسب تعریف و پس از انجام مطالعات مورد نیاز در خصوص عوامل آسیب رسان و نیز مطالعات ساختاری اشیاء مذکور مورد مرمت و کار کارشناسی قرار گرفتند.

عربشاهی افزود: این آثار بدست آمده شامل آثار فلزی (نقره، آهن و مفرغ) و نیز آثار سفالی است که در مجموع 320 شی هستند.

مسئول کارگاه مرمت آثار تاریخی میراث فرهنگی کردستان گفت: در میان این اشیاء دو عدد تابوت سفالی نیز وجود دارد که در حال انجام مطالعات اولیه و نیز آزمایشات لازم در خصوص شیوه مرمت آنها هستیم.

به گفته وی مراحل حفاظتی و مرمتی سفالینه ها در فاز مطالعاتی شامل شناسایی و مطالعه بر روی نحوه ساخت سفال ها، شناسایی و بررسی مواد تشکیل دهنده ظروف سفالی و مطالعات آزمایشگاهی بر روی رسوبات مختلف آنها است که در آزمایشگاه مرمتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از سوی کارشناسان مرمتی انجام می گیرد.

عربشاهی یادآور شد: با توجه به حساسیت فوق العاده این آثار به روش های آبی جهت پاکسازی از ترکیب اتانول در آب مقطر به همراه آگار استفاده شده است که براساس نتایج حاصله از تست آنیون ها و به دلیل وجود انیون های سولفاتی در زمان مدفون بودن در خاک سفال ها به شدت پیوندهای ساختاری خود را از دست داده بودند و در فازهای رطوبتی با توجه به ساختار نمک های سولفاتی احتمال فروپاشی آنها بسیار زیاد بوده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: شیوه اجرا به روش ضماد گذاری و با توجه به نوع رسوبات انجام پذیرفته و همچنین در بعضی از نواحی از روش مکانیکی جهت پاکسازی رسوبات آسیب رسان استفاده شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر