کد خبر: 100799 A

عضو هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر:

سامانه تولید توئمان 70 الی 85 درصد از منابع انرژی سوخت را به انرژی قابل مصرف تبدیل می‌کند.

ایلنا: عضو هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر گفت: سامانه تولید توئمان ۷۰ الی ۸۵ درصد از منابع انرژی سوخت را به انرژی قابل مصرف تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایلنا در کاشان مصطفی میرسلیم در اولین کنفرانس تولید برق همزمان با برودت سیستم‌های هیبریدی در دانشگاه کاشان که پیرامون تولید توئمان، اولویت‌ها و چالش‌ها و تغییر‌های استفاده از انرژی‌ها سخنرانی نمود، گفت: تولید توئمان مصرف مجموعه‌ای از فناوری‌هاست که توئمان برق گرما یک بار سرما را در نزدیک محل مصرف به وسیله فرآیندی واحد از سوخته‌های سنگواره‌ای یا منابع تجدید پذیر درمحل توده زمینه تولید می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بازده دیگ‌های بخار حدود ۶۰ درصد است گفت: هدف سامانه تولید توئمان تولید برق با بیشترین بازده است که بر تبع آن حرارت غیرقابل تولید برق به گاز نیز بازیافت و استفاده می‌شود.

میرسلیم تولید توئمان به خدمات هزینه‌ای از اتصال و کاهش هزینه‌ای را با توزیع در کنار امکان بازیافت حرارت مزیت تولید توئمان عنوان کرد و گفت: اگر حجم انتقال برق شبکه در سامانه تولید توئمان زیاد شود، هرینه‌های انتقال و توریع در شبکه چشمگیر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تولید گرما، سرما با انتقال برق تولیدی اضافی متناظر به شبکه از نظر بازده در صرفه اقتصادی توجیه ندارد و هدف سامانه تولید توئمان نیست، گفت: در ایران هنوز تولید توئمان رواج شایسته‌ای ندارد و تولید توئمان انرژی با استفاده از کل انرژی کمک می‌کند و کاهش دراین زمینه نیز موجب هزینه‌های توزیع و انتقال می‌شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر