کد خبر: 41170 A

آگهی استخدام نیرو در سازمان امور مالیاتی برای جذب درآمد بیشتر مالیاتی منتشر شد.

آگهی استخدام نیرو در سازمان امور مالیاتی برای جذب درآمد بیشتر مالیاتی منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از نامه، در راستای ایفای وظایف حاکمیتی و افزایش درآمد مالیاتی، مجوز استخدام در سازمان امور مالیاتی صادر شده و آگهی استخدام این سازمان منتشر شد.

علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی قبلا گفته بوده بود: یک کارمند جدید به من بدهید، آخر سال ۲میلیارد تومان درآمد جدید مالیاتی بخواهید.

استخدام در سازمان امور مالیاتی در همه شهرهای کشور است.

برخی از تامین نیروی سازمان امور مالیاتی قرار بود از محل جابه جایی نیروی مازاد در دستگاههای اجرایی و یا انتقال نیرو از پایتخت و مراکز استانی به شهرستانها تامین شود، در عین حال ظاهرا حداقل نیاز به ۲۰۰۰نفر نیرو در سازمان مالیاتی احساس می‌شود.

قرار است بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه ۱۰۰درصد بودجه جاری دولت از مالیات و عوارض تامین شود و سهم کنونی ۸درصد مالیات از تولید نا خالص داخلی به ۱۰ درصد از این نسبت برسد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر