کد خبر: 39859 A

عموی این کودک هنگامیکه فهمید این طفل شش ساله شاهد این جنایت بزرگ بوده است با همکاری زن بابای این کودک شش ساله؛او را کشتند و جسد او را مخفی کردند تا مبادا حرفی بزند.

اکثر کشورهای عربی مشغول دخالت در امور دیگر کشورها هستند و جرایم کشورهای خود را مخفی میکنند، اما بر اثر جنایت دیگری که به افشای این جنایت می انجامد،رسوا میشوند.

به گزارش ایلنا به نقل از انتخاب، اینبار یک کودک شش ساله که شاهد زنای عمو و زن بابای خود بود،قربانی شد و جان خود را از دست داد.

عموی این کودک هنگامیکه فهمید این طفل شش ساله شاهد این جنایت بزرگ بوده است با همکاری زن بابای این کودک شش ساله؛او را کشتند و جسد او را مخفی کردند تا مبادا حرفی بزند.

اما این کودک با پیدا شدن جسدش پرده از جنایت این دو قاتل برداشت؛زن بابای مقتول این جنایت را نفی کرد اما عموی مقتول ضمن اعتراف به بازسازی صحنه جنایت نیز پرداخت.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر