کد خبر: 26496 A

شبکه ایران نوشت:

یکی از موارد اتهامی ویژه نامه خاتون شکایت نیروی انتظامی از علی اکبر جوانفکر بوده است که طی برگزاری دادگاه وی از این اتهام تبرئه شد.

قهرمان شجاعی در گفتگو با شبکه ایران از تبرئه علی اکبر جوانفکر از شکایت نیروی انتظامی خبر داد.


به گزارش ایلنا به نقل از شبکه ایران، وکیل علی اکبر جوانفکر گفت: یکی از موارد اتهامی ویژه نامه خاتون شکایت نیروی انتظامی از علی اکبر جوانفکر بوده است که طی برگزاری دادگاه وی از این اتهام تبرئه شد.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر