کد خبر: 100943 A

به نظر می‌رسد با تدارك مجموعه جدید برای استقرار روسای جمهور سابق كشور، بعد از هشت سال، بار دیگر خاتمی و احمدی‌نژاد به هم می‌رسند و این بار همسایه می‌شوند.

در هفته‌های اخیر ساختمانی معروف به «ساختمان لادن» در صدر اخبار قرار گرفت، ساختمانی كه به گفته مجتبی ثمره هاشمی، دوستان محمود احمدی‌نژاد در آن دور هم جمع می‌شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از سفیر، خبر می‌رسد بعد از آنكه روحانی مانع از تشكیل دفتر رئیس‌جمهور سابق نشد و از این كار نیز استقبال كرد، دستور داده است تا مجموعه‌ای جدید و مجزا برای روسای‌جمهور سابق كشور آماده شود، مجموعه‌ای كه البته ارتباطی با «ساختمان لادن» ندارد، چه آنكه این ساختمان قرار است به وزارت دادگستری واگذار شود تا مصطفی پورمحمدی در آن مستقر شود و بدین‌ترتیب «دوستان احمدی‌نژاد» و خود «احمدی‌نژاد» باید به زودی ساختمان لادن را تخلیه كنند و تحویل پورمحمدی و دولت یازدهم دهند. به نظر می‌رسد با تدارك مجموعه جدید برای استقرار روسای جمهور سابق كشور، بعد از هشت سال، بار دیگر خاتمی و احمدی‌نژاد به هم می‌رسند و این بار همسایه می‌شوند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر