کد خبر: 239891 A

«همایش زنان در مسیر توسعه اجتماعی با تاکید بر برنامه ششم توسعه به بررسی مباحثی چون گفتمان پیرامون مسایل اجتماعی زنان و ایجاد ارتباط بین سیاستگذاران اجتماعی و صاحب نظران متخصص این حوزه می‌پردازد.»

آخرین وضعیت اشتغال و کارآفرینی زنان با حضور کار‌شناسان و صاحبنظران این حوزه مورد بحثو بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، همایش زنان در مسیر توسعه اجتماعی با تاکید بر برنامه ششم توسعه به بررسی مباحثی چون گفتمان پیرامون مسایل اجتماعی زنان و ایجاد ارتباط بین سیاستگذاران اجتماعی و صاحب نظران متخصص این حوزه می‌پردازد.

از محورهای مورد بحثدر این همایش، زنان و توسعه اجتماعی و همچنین زنان و بحثبهره‌مندی آنان از حمایتهای اجتماعی است.

این همایش قرار است ششم بهمن ماه سال جاری با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی مسئولان حوزه اشتغال برگزار ‌شود.

کارگران زن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر