کد خبر: 236595 A

در نیمه نخست سال جاری اتفاق افتاد:

«بر اساس اعلام دفتر آمار ومحاسبات اقتصادی واجتماعی این سازمان، از مجموع این عدد، ۲۴ میلیون و۹۴۹ هزار و۲۲۳ مراجعه سرپایی به پزشکان مراکز درمانی تأمین اجتماعی سراسر کشور انجام شده است».

تا پایان شهریور ماه سالجاری، ۵۶ میلیون و۶۴۴ هزار و۹۰۶ مراجعه سرپایی به پزشکان و مراکز پاراکلینیکی تأمین اجتماعی سراسر کشور انجام شده است.

به گزارش ایلنا روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: بر اساس اعلام دفتر آمار ومحاسبات اقتصادی واجتماعی این سازمان، از مجموع این عدد، ۲۴ میلیون و۹۴۹ هزار و۲۲۳ مراجعه سرپایی به پزشکان مراکز درمانی تأمین اجتماعی سراسر کشور انجام شده است.

بر اساس این گزارش، از مجموع مراجعه سرپایی به پزشکان، ۱۷ میلیون و۱۷۹ هزار و۱۱۴ مراجعه به پزشکان عمومی انجام شده و همچنین مراجعه به پزشکان متخصص ۶میلیون و۳۲۲ هزار و۳۴۸ مورد و دندانپزشکان یک میلیون و۴۴۷ هزار و۷۶۱ مورد بوده است.

همچنین در شش ماه اول سال جاری، ۳۱ میلیون و۶۹۵ هزار و۶۸۳ مراجعه به مراکز پاراکلینیکی تأمین اجتماعی سراسر کشور انجام شده است.

کارگران و سازمان تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر