کد خبر: 212398 A

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد:

«از اول مهر ماه سال جاری دفترچه‌های درمانی فاقد شماره سریال ۱۸ رقمی از درجه اعتبار ساقط است وارایه خدمات درمانی به صاحبان این دفترچه‌ها امکان پذیر نیست / بر اساس شماره سریال جدید، مشخصات فردی، شعبه صادر کننده دفترچه، شماره جلد دفترچه وشماره صفحه در قالب ۱۸ رقم تولید وجایگزین شماره سریال‌های متفرقه قبلی در دفا‌تر درمانی شده است».

مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: از اول مهر ماه سال جاری دفترچه‌های درمانی فاقد شماره سریال ۱۸ رقمی از درجه اعتبار ساقط است وارایه خدمات درمانی به صاحبان این دفترچه‌ها امکان پذیر نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، «محمد توانایی» افزود: پروژه ساماندهی شماره سریال دفا‌تر درمانی بیمه شدگان، به منظور بهبود فرآیندهای قبلی، جلوگیری از تولید دفترچه‌های تکراری ورفع همپوشانی‌های احتمالی، با استفاده از کدملی برای تشخیص هویت دقیق بیمار ازیک سو ویکتا سازی برگ‌های دفترچه درمانی برای افزایش دقت در ارایه خدمات و حفظ سوابق درمانی بیمه شدگان از خرداد سال ۱۳۹۰ در سازمان تأمین اجتماعی آغاز شده است.

وی ادامه داد: بر اساس شماره سریال جدید، مشخصات فردی، شعبه صادر کننده دفترچه، شماره جلد دفترچه وشماره صفحه در قالب ۱۸ رقم تولید وجایگزین شماره سریال‌های متفرقه قبلی در دفا‌تر درمانی شده است.

توانایی اظهار داشت: با اجرای این طرح، بستر مناسب در خصوص استفاده از سامانه‌های بیمه‌ای ودرمانی به صورت متمرکز وکاملاً مکانیزه به هنگام صدور دفترچه بیمه ایجاد شده که از تولید شماره سریال‌های یکسان برای چند بیمه شده وبروز اشتباهات متعدد ناشی از عدم شناسایی دقیق بیماران، جلوگیری به عمل خواهد آمد.

مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: با اجرای این طرح، ضمن اعتبار بخشیدن، ایجاد جامعیت داده‌ها واطلاعات موجود در سیستم‌های مکانیزه، امکان ارایه گزارشات وآمارهای دقیق‌تر از خدمات گسترده درمانی که توسط سازمان تأمین اجتماعی ارایه می‌شود، فراهم شده است.

وی اظهار داشت: پس از برنامه ریزی‌های وسیع وایجاد تغییرات گسترده در سیستم‌های نرم افزاری وسخت افزاری موجود در سازمان تأمین اجتماعی، چاپ دفترچه‌های درمانی با شماره سریال ۱۸ رقمی از سال ۹۰ آغاز شده است وضروری است که دفترچه‌های درمانی قدیمی باقیمانده که ممکن است خطاهای متعددی در چاپ و تولید آن‌ها انجام شده باشد، تعویض شود.

کارگران و سازمان تامبن اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر