کد خبر: 211002 A

«شرکت بیمه آتیه سازان حافظ به عنوان پوشش دهنده هزینه‌های درمانی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با بیمه ایران برای پوشش غرامت حوادثو فوتی بازنشستگان قرار داد منعقد کرده است. / قرار داد کانون بازنشستگان تامین اجتماعی برای دریافت غرامت فوتی با بیمه آتیه سازان حافظ است و این بیمه گذار باید پاسخگو باشد.»

نایب رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان البرز در استان قزوین، از پوشش بیمه‌ای شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در پرداخت غرامت فوتی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی انتقاد کرد.

«عیدعلی کریمی» در این باره به ایلنا گفت: شرکت بیمه آتیه سازان حافظ به عنوان پوشش دهنده هزینه‌های درمانی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با بیمه ایران برای پوشش غرامت حوادثو فوتی بازنشستگان قرار داد منعقد کرده است.

او با بیان اینکه تعداد زیادی از خانواده‌های بازنشستگان پس از گذشت ۴ تا ۶ ماه از مرگ سرپرست خانواده‌شان هنوز نتوانسته‌اند غرامت فوت را از بیمه آتیه سازان حافظ دریافت کنند، افزود: قرار داد کانون بازنشستگان تامین اجتماعی برای دریافت غرامت فوتی با بیمه آتیه سازان حافظ است و این بیمه گذار باید پاسخگو باشد.

به گفته وی، در شهرستان البرز استان قزوین بیش از ۵۰ مورد فوتی از زمان عقد قرار داد کانون بازنشستگان با بیمه آتیه سازان حافظ گزارش شده است که خانواده‌های تعداد قابل توجه‌ای از آنان در دریافت غرامت فوت دچار مشکل شده‌اند.

او گفت: میزان غرامت برای هر فوت شده مبلغ ۳ میلیون تومان است.

این فعال حقوق کارگران بازنشسته روند جاری را موجب نگرانی بازنشستگان دانست و گفت: کارگران بازنشسته تامین اجتماعی ازخدمات بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ رضایت ندارند.

وی با انتقاد از عدم پاسخگویی مناسب از سوی نمایندگان بیمه آتیه‌سازان در شهرستان قزوین گفت: انتظار می‌رود مسئولین بویژه کانون عالی بازنشستگان نسبت به بی‌توجهی این شرکت بیمه‌گر به مطالبات به حق بازنشستگان و مستمری‌بگیران اقدامی فوری انجام دهند.

کارگران بازنشسته بازنشستگان تامین اجتماعی کارگران قزوین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر