کد خبر: 189796 A

مسئول اتحادیه کارگران شهرداری تهران:

تغییر هر ماده قانونی تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی ممکن است. کسر حق بیمه از بن کارگری یک ضرورت قانونی است و شورای عالی کار حق تصویب ماده ای خلاف آن را ندارد.

مسئول اتحادیه کارگران شهرداری تهران تصمیم شورای عالی کار مبنی بر لغو کسر حق بیمه از بن کارگری را غیر قانونی دانست و گفت: چنین تصمیمی در حوزه اختیارات شورای عالی کار نیست و تنها مرجع قانون گذار می تواند در قانون تغییر ایجاد کند.
«رحیم عباسی» در این باره به ایلنا گفت: تغییر هر ماده قانونی تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی ممکن است. کسر حق بیمه از بن کارگری یک ضرورت قانونی است و شورای عالی کار حق تصویب ماده ای خلاف آن را ندارد.

وی افزود: طبق بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، مزد کارگر شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر است و طبق ماده ۳۰ کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه ذکر شده در بند ۵ ماده ۲ حق بیمه را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت کند.

این مقام کارگری ادامه داد: بر این اساس حق بن کارگری که وجه پرداختی مستمر از سوی کارفرماست طبق قانون مشمول کسر حق بیمه است و وصول آن از سوی سازمان تامین اجتماعییک ضرورت قانونی است.

عباسی ادامه داد: ضرورت قانونی کسر حق بیمه از بن کارگری همیشه نادیده گرفته شده است. در ابتدای سال جاری هم که قرار شد بن کارگری مشمول کسر حق بیمه شود، بار دیگر به راحتی قانون نادیده گرفته شد و این مصوبه لغو شد.

وی با اشاره به عملکرد اعضای کارگری شورای عالی کار افزود: اعضای کارگری این شورا صرفا ابزاری برای تصویب طرح های مورد تایید دولت هستند و هیچ سنخیتی با جامعه کارگری ندارند.

عباسی همچنین از پرداخت پاداش به همه پرسنل شرکت واحد شهر تهران خبر داد: بعد از بازرسی سالانه شهردار تهران از شرکت ها و ادارات وابسته به شهرداری، شرکت واحد به عنوان بهترین شرکت از نظر عملکرد، بازدهی و رضایت شهروندان و کارگران انتخاب شد.

وی افزود: به همین خاطر پاداشی به مبلغ ۲۰۰هزار تومان تا آخر هفته جاری به همه پرسنل این شرکت پرداخت خواهد شد.

کارگران شهرداری بن کارگری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر