کد خبر: 187027 A

عضو اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی ماهشهر:

وقتی مهمترین انگیزه ادامه کار کارگران در این مناطق بعد از دریافت مزد، رسیدن به دوران بازنشستگی با بیشترین میزان مستمری است، اعضای شورای عالی کار نمی بایست با کسر شدن حق بیمه از مزایای بن کارگری مخالفت می کردند.

نایب رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر ماهشهر گفت: وقتی اعضای کارگری شورای عالی کار حتی یک روز تجربه کار کردن در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را ندارند نمی توانند در خصوص کسر نشدن حق بیمه از مزایای بن کارگری، کارگران شاغل در این مناطق تصمیم گیری کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا «عباس رضایی» در واکنش به لغو کسر حق بیمه از مزایای بن کارگری گفت: در حال حاضر در کشور نزدیک به ۶۲ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد و برخلاف تصورات رایج به دلیل معافیت های مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی در این مناطق شرایط کار برای کارگران آسان نیست.

وی بابیان اینکه مهمترین انگیزه ادامه کار کارگران در این مناطق بعد از دریافت مزد، رسیدن به دوران بازنشستگی با بیشترین میزان مستمری است، گفت: اعضای شورای عالی کار می بایست به جای مخالفت کردن با کسر شدن حق بیمه از مزایای بن کارگری، از سازمان تامین اجتماعی در خصوص چرایی اجرا نکردن ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی توضیح می خواستند.

رضایی بایادآوری اینکه مطابق این ماده قانونی سازمان تامین اجتماعی می بایست از سالها قبل بابت مزایای بن کارگری حق بیمه وصول می کرد، داد: تصمیم شورای عالی کار به لغو کسر حق بیمه از بن، خلاف منافع کارگران است. چنین تصمیم گیری هایی در شورای عالی کار سابقه دارد و تعیین مزد سال ۹۲ و حتی سال ۹۳ نشان داد اعضای کارگری این شورا توان تامین منافع کارگران را ندارند.

وی افزود: حتی اگر اعضای کارگری شورای عالی کار در بهترین حالت نماینده بخش کوچکی از کارگران کشور باشند بازهم منافع همان گروه از کارگران هم با مصوبه اخیر این شورا در تعارض است.

رضایی تصریح کرد: مراجع رسمی در واکنش به تصمیم های شورای عالی کار حضور اعضایی با عنوان کارگری در این شورا را بهانه می کنند و اجازه اعتراض به کارگران نمی دهند.

رضایی ادامه داد: این درحالی است که این اعضا نماینده کلیه کارگران کشور نیستند. زمانی دولت می تواند حضور اعضای کارگری در شورای عالی کار را بهانه کند که نمایندگانی از همه گروه ها صنفی و مناطق کارگری کشور در آن حضور داشته باشند.

این فعال کارگری تاکید کرد: وقتی اعضای شورای عالی کار برآمده از بستر محکمی نباشند طبیعی است که نتوانند در حمایت از منافع کارگران مقابل موضع گیری های دولت بایستند و در نهایت تمایلی برای حمایت از کارگران نخواهند داشت.


وی با اشاره به قانون کار مناطق آزاد تصریح کرد: قانون کار در مناطق آزاد اجازه تشکیل تشکل را به کارگران نمی دهد. در نتیجه کارگران مناطق آزاد در تصمیم گیری های مهم نقشی ندارند و اصولا هیچ نماینده ای در مجامع، کانون ها و شوراهای کلان کارگری ندارند. این درحالی است که بخش وسیعی از منابع سازمان تامین اجتماعی از محل بیمه این کارگران تامین می شود.

این فعال کارگری ادامه داد: اعضای کارگری شورای عالی کار نه تنها نماینده کارگران مناطق آزاد نیستند بلکه با این مصوبات بعید است که پایگاه صنفی مقتدری هم داشته باشند و بنابراین طبیعی است که در تصمیم گیری ها ضعف نشان داده و به مواضع دولت و کارفرمایان تن دهند.

کارگران مناطق آزاد کارگران و سازمان تامین اجتماعی بن کارگری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر