کد خبر: 164798 A

دبیر خانه کارگر تهران:

۹قسمت از بیست و هفت قسمت حق بیمه کارگران به بخش درمانی تامین اجتماعی مربوط است / در ساختار نظام بیمه سلامت، دولت قصد دارد تا با طرح ترکیب بیمه‌های عمومی، این مبالغ رابه حساب وزارت بهداشت منتقل کند.

دبیر خانه کارگر تهران گفت: کارگران از منفک شدن بخش درمان تامین اجتماعی رضایت ندارند.

اسماعیل حق پرستی با بیان اینکه کارگران به دست درازی به صندوق درمانی تامین اجتماعی رضایت نمی‌دهند به ایلنا گفت: ۹ قسمت از بیست و هفت قسمت حق بیمه کارگران به بخش درمانی تامین اجتماعی مربوط است، که در ساختار نظام بیمه سلامت، دولت قصد دارد با طرح ترکیب بیمه‌های عمومی، این مبالغ رابه حساب وزارت بهداشت منتقل کند.

او با بیان اینکه دولت، بجای دست اندازی باید وضعیت درمان کارگران را تقویت کند افزود: در حال حاضر با وجود آنکه بخش درمان تامین اجتماعی از استقلال کامل برخوردار است اما کارگران از خدمات درمان آن رضایت کامل ندارند.

حق پرستی با اشاره به حساسیت‌های ویژه جوامع کارگری و کارفرمایی نسبت به استقلال سازمان تامین اجتماعی، تصریح کرد: در اجرای طرح‌های ملی باید منافع و رضایتمندی مشتریان لحاظ شود، چرا که در بخش دستمزد نیز، عدالت درمورد کارگران لحاظ نشد و آنان ناراضی بودند.

این فعال کارگری در خاتمه گفت: این موضوع عدم توانمندی مدیران بخش درمانی تامین اجتماعی را نشان می‌دهد و بدون شک کارگران شاغل و بازنشسته‌ بیمه شده سازمان تامین اجتماعی با این جابجایی موافق نخواهند بود.

ادغام تامین اجتماعی در بیمه سلامت دبیر اجرایی خانه کارگر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر